Słówko dnia — Lęk

Słówko dnia - Lęk

Слово дня - Боязнь

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «боязнь».

🤯 Страх для нас совершенно естественное чувство — он часто появляется как сигнал об угрозе жизни, например, в ситуации, когда мы имеем дело с реальной опасностью.

📍Наиболее известные синонимы слова: отсутствие спокойствия, истерия, робость, волнение, беспокойство, переживание, ужас, нервозность, паника, напряжение, испуг, тревога, робость, фобия, страх, неуверенность, боязнь и так далее.


🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „lęk”.

🤯 Strach to uczucie zupełnie dla nas naturalne – pojawia się często jako sygnalizator zagrożenia życia, np. w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z realnym niebezpieczeństwem.

📍Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa lęk to: brak spokoju, histeria, bojaźliwość, wzburzenie, poruszenie, niepokój, przejęcie, panika, przerażenie, nerwowość, popłoch, przestrach, napięcie, obawa, trwoga, lękliwość, rajzefiber, groza, fobia, strach, niepewność, bojaźń i tak dalej.