Słówko dnia — Zegarmistrz

Słówko dnia - Zegarmistrz

Слово дня - Часовщик

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «часовщик».

⏰ Часовщик — ремесленник, занимающийся в основном ремонтом часов больших и маленьких. Кроме того, часовщики, помимо ремонта и настройки, занимаются еще и производством, участвуют в разработке и испытаниях новых видов часов, поэтому должны обладать знаниями во многих областях: металлургии, слесарном деле, столярном деле и многих других – а ныне также и в связанных с электроникой и новыми материалами.

⏰ Помимо очень точной ручной работы, часовщик должен уметь пользоваться различными машинами и приспособлениями, часто необходимыми для выполнения одной, строго определенной работы, например, окрашивания металлической поверхности до выбранного цвета.

🎞 Фильм о 81-летнем Франтишке Виганде с Тарновских Гор, человеке, который создаёт часы.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „zegarmistrz”.

⏰ Zegarmistrz – rzemieślnik zajmujący się głównie naprawą zegarów i zegarków. Ponadto zegarmistrzowie oprócz działalności usługowej zajmują się także produkcją, uczestniczą w projektowaniu i testowaniu nowych typów czasomierzy, dlatego też muszą posiadać wiedzę z wielu dziedzin: metalurgii, ślusarstwa, stolarstwa i wielu innych – obecnie także związanych z elektroniką i nowymi tworzywami.

⏰ Zegarmistrz obok wyćwiczonej bardzo precyzyjnej pracy ręcznej musi umieć obsługiwać wiele różnych maszyn i urządzeń, często służących do wykonania jednej, ściśle określonej czynności, na przykład przebarwienia powierzchni metalu na wybrany kolor.

🎞 Film o 81-letnim Franciszku Wiegandzie z Tarnowskich Gór, człowieku, który buduje zegary.