Рождество в Варшаве

Рождество в Варшаве

Boże Narodzenie w Warszawie

Зимние праздники – это особый период, насыщенный атмосферой добра, тепла и семейного уюта. Период, когда происходят настоящие чудеса. Для жителей Польши Рождество, несомненно, считается одним из самых торжественных и важных праздников в году.

Колядки (Kolęda) – душа рождественских празднований в Польше. Кажется, поляки – рекордсмены в мире по количеству сочинённых песен и гимнов. Польских колядок существует порядка 1500. Теплота и любовь к Рождеству заметна в том, как о нём пишут польские писатели и поэты. Достаточно почитать стихотворения «Wigilia w lesie» («Рождество в лесу») Леопольда Стаффа, Modlitwa wigilijna («Рождественская молитва») Чеслава Милоша, Betlejem («Вифлеем») Болеслава Лесьмяна и других.

Во вторник 19 декабря 2023 года в музее независимости Варшавы прошел Bożonarodzeniowa Wędrówka „GORE GWIAZDA”, организаторами которого были: Fundacja Polonia Union, Muzeum Niepodległości, Stowarzyszenie Współpracy Polska-wschód oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja.

У гостей мероприятия была возможность услышать концерт библейских песен и традиционных гимнов в исполнении выдающихся артистов: сопрано Эдиты Пясецкой, меццо-сопрано Анеты Скаржиньской и пианистки Евы Пельвецкой. Ререпертуар вошли песни от Средневековья до современности, как из Польши, так и из других стран Европы.

Święta bożonarodzeniowe to okres wyjątkowy, przepełniony atmosferą życzliwości, ciepła i rodzinnego komfortu. Okres, w którym dzieją się prawdziwe cuda. Boże Narodzenie jest niewątpliwie uważane przez Polaków za jedno z najbardziej uroczystych i najważniejszych świąt w roku.

Kolędy to dusza obchodów Bożego Narodzenia w Polsce. Wydaje się, że do Polaków należy rekord świata w liczbie skomponowanych utworów. Polskich kolęd jest około 1500. Ciepło i miłość do Bożego Narodzenia widać w sposobie, w jakim piszą o nim polscy pisarze i poeci. Wystarczy przeczytać wiersze: „Wigilia w lesie” Leopolda Staffa, „Modlitwa wigilijna” Czesława Miłosza, „Betlejem” Bolesława Leśmiana i inne.


We wtorek 19 grudnia 2023 w warszawskim Muzeum Niepodległości odbyła się Bożonarodzeniowa Wędrówka „GORE GWIAZDA”, której organizatorami byli: Fundacja Polonia Union, Muzeum Niepodległości, Stowarzyszenie Współpracy Polska-wschód oraz Izba Przemysłowo-Handlowa Polska-Azja.

Goście wydarzenia mieli okazję wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu wybitnych artystek: sopranistki Edyty Piaseckiej, mezzosopranistki Anety Skarżyńskiej i pianistki Ewy Pelweckiej. W repertuarze znajdują się pieśni od średniowiecza do współczesności, zarówno z Polski, jak i z innych krajów Europy.

Мария Купавская / Maria Kupawskaja