Переход на зимнее время в Польше

Переход на зимнее время в Польше 2019 /
Zmiana czasu na zimowy 2019

Переход на зимнее время в Польше в 2019 г.: конец летнего времени, переставляем часы.
Смена времени с летнего на зимнее произойдет в ночь с субботы на воскресение, то есть с 26 на 27 октября 2019 в соответствии с распоряжение Председателя Совета Министров в 3.00 ночи.
Переставляем часы с 3.00 на 2.00.
Что это означает? Что можем дольше спать!
Разница во времени до конца марта 2020 года между Калининградом и Польшей будет составлять 1 час, то есть, когда в Калининграде будет 13.00, в Варшаве часы покажут 12.00.

Zmiana czasu na zimowy 2019: koniec czasu letniego, cofamy zegary.
Zmiana czasu z letniego na zimowy będzie miała miejsce w nocy z soboty na niedzielę, czyli dokładnie 26 na 27 października 2019, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów o godz. 3 w nocy.
Przestawiamy zegarki z godziny 3:00 na 2:00.
Co to znaczy? Możemy spać o godzinę dłużej!
Różnica czasowa do końca marca 2020 r. między Kaliningradem a Polską będzie 1 godz., czyli kiedy w Kaliningradzie będzie godz. 13.00, w Warszawie na zegarku będzie godz. 12.00.