Конкурс детского рисунка

Конкурс детского рисунка /
Konkurs dziecięcych prac plastycznych

Объявляется конкурс детского рисунка среди детей в возрасте от 3 до 18 лет! Тема конкурса «Я рисую польскую сказку». Работы в любой технике исполнения принимаются каждую субботу до 13 ноября в офисе Автономии «Полония» по адресу г. Калининград, ул. Дм. Донского, дом 7/11, офис 206/207. 
Итоги конкурса будут объявлены жюри 17 ноября на торжественном открытии выставки живописи Автономии «Полония» в 16.00.
Все конкурсные работы можно будет посмотреть с 17 по 24 ноября с 10.00 до 17.00 в Доме Дружбы по адресу: Пугачева, 26а.

Ogłaszamy konkurs dziecięcych prac plastycznych wśród dzieci w wieku od 3 do 18 lat! Temat konkursu «Rysuję polską bajkę». Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice i przyjmują się do dnia 13.11.2019.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10.11.2019 podczas uroczystego otwarcia wystawy malarstwa przedstawicieli Autonomii «Polonia».
Prace konkursowe będą dostępne do oglądania w dniach 10-17 listopada w Domu Przyjaźni przy ul. Pugaczewa, 26a w Kaliningradzie.