Онлайн-викторина «Интересная Польша»

Онлайн-викторина «Интересная Польша»

Online quiz "Interesująca Polska"

25 февраля в Автономии «Полония» прошла онлайн-викторина «Интересная Польша». Участниками стали люди из разных стран и регионов, разного возраста.

Было подготовлено 24 вопроса об истории, культуре и памятниках Польши. У участников была возможность проверить свои знания и узнать интересные факты о Польше. Каждый вопрос содержал информацию о польских памятниках, музеях, парках, замках и других интересных местах.

Викторина прошла в дружеской атмосфере, участники активно общались друг с другом в чате. Польша богата историей, традициями и памятниками, и мы рады, что так много людей заинтересовались знакомством с ней.

1 место — Наталья Лучкова
2 место — Андрей Калугин
3 место — София Шпак

Благодарим всех участников за активное участие и поздравляем победителей!

25 lutego odbył się online quiz «Interesująca Polska» w Autonomiii «Polonia». Uczestnikami byli ludzie z różnych krajów i regionów, w różnym wieku.

Przygotowano 24 pytania na temat historii, kultury i zabytków Polski. Uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i cieszenia się interesującymi faktami o Polsce. Każde pytanie zawierało informacje o polskich zabytkach, muzeach, parkach, zamkach i innych interesujących miejscach.

Quiz odbył się w przyjaznej atmosferze, a uczestnicy aktywnie komunikowali się między sobą w czacie. Polska jest bogata w historię, tradycje i zabytki, i cieszymy się, że tak wielu ludzi zainteresowało się jej poznaniem.

1 miejsce — Natalia Łuczkowa
2 miejsce — Andrzej Kalugin
3 miejsce — Sofia Szpak

Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny udział i pogratulować zwycięzcom!

Вы также можете попробовать свои силы в нашей викторине.

1. Jak nazywa się największy zamek pod względem powierzchni, położony w północnej Polsce?
Какое название имеет самый большой замок по площади, расположенный в северной Польше?

2. W którym mieście odnajdziesz pomnik złotej kaczki?
В каком городе вы найдете памятник Золотой Утке?

3. Które miasto w Polsce jest znane ze swojej kopalni soli, wpisanej na listę dziedzictwa UNESCO?
Какой город в Польше известен своей соляной шахтой, включенной в список наследия ЮНЕСКО?

4. Jak nazywa się pałac położony w dzielnicy Wilanów w Warszawie, który przez wiele wieków służył jako rezydencja królewska?
Как называется дворец, расположенный в районе Виланув в Варшаве, который многие века служил как королевская резиденция?

5. Jak nazywa się średniowieczny zamek, na północy Polski, który był siedzibą Zakonu Krzyżackiego?
Как называется средневековый замок на севере Польши, который был главным штабом Ордена Крестоносцев?

6. Które historyczne miasto w Polsce leży nad rzeką Wisłą i jest znane ze swojego Zamku na Wawelu i Smoczej Jamy?
Какой исторический город в Польше расположен на Висле и известен своим замком на Вавеле и Драконьей яме?

7. Które miasteczko w południowej Polsce jest znane ze swoich drewnianych kościołów, wpisanych na listę dziedzictwa UNESCO?
Какой городок в южной Польше известен своими деревянными церквями, включенными в список наследия ЮНЕСКО?

8. Jak nazywa się miasto na północy Polski, które kiedyś było stolicą Zakonu Krzyżackiego i jest znane ze swojej gotyckiej architektury?
Как называется город на севере Польши, который когда-то был столицей Ордена Крестоносцев и известен своей готической архитектурой?

9. Które miasto w zachodniej Polsce jest słynne z renesansowej ratusz i malowniczego rynku?
Какой город на западе Польши известен своей ренессансной ратушей и живописной площадью?

10. Jak nazywa się pałac w Warszawie, który został zbudowany dla ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego?
Как называется дворец в Варшаве, построенный для последнего короля Польши Станислава Августа Понятовского?

11. Które miasto w południowej Polsce jest znane ze swojej historycznej dzielnicy żydowskiej i było miejscem urodzenia słynnego fizyka Alberta Einsteina?
Какой город в южной Польше известен своим историческим еврейским кварталом и был местом рождения знаменитого физика Альберта Эйнштейна?

12. Jak nazywa się katedra położona w mieście Gniezno, które było pierwszą stolicą Polski?
Как называется кафедральный собор в городе Гнезно, который был первой столицей Польши?

13. Ściany i sufit tego miejsca wyłożone są 3 tysiącami czaszek i kości ludzkich. Pod podłogą spoczywa kilkadziesiąt tysięcy ludzkich szczątków. To jedyny tego typu obiekt w Polsce i jeden z trzech w Europie. Znajduje się w Czermnej. Jaką nosi nazwę?
Стены и потолок этого места покрыты тысячами человеческих черепов и костей. Под полом находятся десятки тысяч человеческих останков. Это единственный объект подобного рода в Польше и один из трех в Европе. Он находится в Чермне. Как он называется?

14. Jak nazywa się starożytna miejscowość na południowo-wschodzie Polski, w której znajduje się Kopalnia Soli Wieliczka oraz słynny drewniany kościół w Binarowej?
Как называется древний город на юго-востоке Польши, где находится соляная шахта в Величке и знаменитая деревянная церковь в Бинаровой?

15. Które miasto w południowo-zachodniej Polsce jest znane z pięknej architektury barokowej i jest miejscem urodzenia astronoma Mikołaja Kopernika?
Как называется город на юго-западе Польши, известный своей красивой барокковой архитектурой и местом рождения астронома Николая Коперника?

16. Jak nazywa się fortyfikacja znajdująca się w Krakowie, zbudowana w XIV wieku w celu obrony miasta przed najeźdźcami?
Как называется укрепление, расположенное в Кракове, построенное в XIV веке для защиты города от нашествия врагов?

17. Które miasto w północno-centralnej Polsce jest znane z pięknej starówki oraz Zamku Zakonu Krzyżackiego w Malborku, które oba są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO?
Какой город в северно-центральной Польше известен своим красивым старым городом и замком Ордена Крестоносцев в Мальборке, которые оба внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО?

18. Jak nazywa się historyczna ulica w Gdańsku, która jest wyłożona kolorowymi kamienicami kupieckimi i jest popularnym miejscem turystycznym?
Как называется историческая улица в Гданьске с красочными купеческими домами, которая является популярным туристическим направлением?

19. Które miasto w południowo-zachodniej Polsce jest znane z pięknego rynku, ratusza oraz kościoła św. Marii Magdaleny?
Какой город на юго-западе Польши известен своей красивой рыночной площадью, ратушей и церковью Св. Марии Магдалены?

20. Jak nazywa się wzgórze znajdujące się w Poznaniu, które jest miejscem historycznym i tradycyjnym miejscem koronacji wczesnych polskich królów?
Как называется холм в Познани, который является историческим памятником и традиционным местом коронации первых польских королей?

21. Gdzie znajduje się jeden z najsłynniejszych polskich zamków - Zamek Książ?
Где находится один из самых известных польских замков - Zamek Książ?

22. Jak nazywa się historyczna dzielnica Warszawy, która została całkowicie odbudowana po zniszczeniach II wojny światowej?
Как называется исторический район Варшавы, который был полностью восстановлен после разрушений Второй мировой войны?

23. Jak nazywa się najdłuższą narciarską trasą zjazdową w Polsce?
Как называется самая длинная горнолыжная трасса в Польше?

24. Najwyższa latarnia morska na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego i w całym jego basenie, jedna z najwyższych na świecie. Gdzie się znajduje?
Самый высокий маяк на польском побережье Балтийского моря и во всей его котловине, один из самых высоких в мире. Где он находится?

Мария Лучкова / Mariia Łuczkowa