Клуб «Польша на ладони» — Подкарпатское воеводство

Клуб "Польша на ладони" - Подкарпатское воеводство

Klub "Polska na dłoni" - Województwo podkarpackie

В воскресенье, 19 февраля 2023 г., в рамках Гостиной «Польша на ладони» организаторы цикла представили членам Автономии «Полония» один из самых интересных польских регионов – Подкарпатское воеводство. О прозяках и других региональных блюдах можно было не только услышать, но и попробовать их. Интереснейшие памятники старины и достопримечательности никого не оставили равнодушными. А в конце все собравшиеся попытались перевести короткий диалог, написанный на местном диалекте, и постарались расставить элементы народных костюмов (женского и мужского) в правильном порядке.

26 марта мы пригласим желающих на встречу со следующим регионом Польши.

W niedzielę, 19.02.2023, w ramach Świetlicy «Polska na dłoni» organizatorki cyklu zaprezentowały członkom Autonomii Polaków «Polonia» jedno z najbardziej ciekawych województw polskich — podkarpackie. O proziakach i innych daniach regionalnych można było nie tylko usłyszeć, ale jeszcze i spróbować. Najciekawsze zabytki i atrakcje turystyczne nie pozostawiły nikogo obojętnymi. A na końcu wszyscy zebrani na sali spróbowali przetłumaczyć krótki dialog zapisany w gwarze regionalnej oraz spróbowali ułożyć w dobrej kolejności stroje ludowe (damski i męski).

Już 26 marca zaprosimy Państwa na spotkanie z kolejnym regionem Polski.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad