Новая жизнь в Польше для студента, почему вы не должны бояться

Новая жизнь в Польше для студента, почему вы не должны бояться. Время перемен.

Nowe życie w Polsce dla studenta, dlaczego musisz się nie bać. Czas na zmiany.

Я думаю, что каждый человек мечтал о том, что когда-нибудь он изменит страну и город проживания, и тогда жизнь изменится в лучшую сторону и все мечты сбудутся, но у некоторых, к сожалению, есть барьер, и они не могут решиться на переезд, потому что это другая страна с другими правилами. Иногда родители боятся даже больше, чем дети, поэтому я здесь, чтобы объяснить, почему вам не стоит переживать.

Когда я приехала в Польшу пять лет назад, я начала изучать польский язык на специальном курсе для иностранцев в Лодзи, чтобы выучить язык и лучше узнать культуру, страну и людей. Если вы планируете начать обучение на «зэрувке» и хотите знать, как это выглядит-я с удовольствием приглашаю вас прочитать.

Во-первых, вы живете в комфортабельном общежитии, где есть места в двухместных номерах с мини-кухней, ванной комнатой и туалетом. На каждом этаже есть две большие кухни. Местные жители могут бесплатно пользоваться прачечной, интернетом, тренажерным залом и игровой комнатой. Рядом находятся: самая большая библиотека в Лодзи, продуктовый магазин «Бедронка», аптека, Россманн и трамвайная остановка. А до самой большой улицы в Лодзи можно доехать на трамвае за десять минут, так что живешь почти в самом центре. Все лекции проходят на этаже минус один, так что это очень удобно, не нужно никуда бежать утром в спешке, ища кабинет. Этот курс готовит людей для начала обучения на выбранном кандидатом направлении в польском университете и знакомит с культурой страны.

Обучение начинается первого октября и включает в себя изучение общего и специализированного языка-направленных предметов для выбранных исследований:

  • для кандидатов на все направления и виды обучения в польской области (группы гуманитарного, медицинского, технического, экономического и др.),
  • для кандидатов в аспирантуру и докторантуру (необходимо согласие Министерства народного образования Республики Польша)

После того, как вы закончите курс в зависимости от условий приема в университет, вы попадаете на учебу на одном и том же уровне знаний предметов с поляками и знанием польского языка на уровне C1.

На этом курсе я познакомилась с очень хорошими людьми из разных стран, с которыми я общаюсь по сей день. Я считаю, что это очень важный год в жизни студента, планирующего переехать в Польшу.

В следующей статье я вам расскажу про поступление в Медицинский университет. Желаю Всем удачи! До новых встреч!

Мария Ляхова

Chyba każda osoba kiedyś marzyła o tym, ze pewnego dnia zmieni kraj i miasto zamieszkania i wtedy życie się zmieni w lepsza stronę i wszystkie marzenia się spełnią, ale u niektórych niestety istnieje bariera i oni nie potrafią się zdecydować na przeprowadzenie, bo to jest inny kraj z innymi zasadami. Czasami rodzice się boja nawet bardziej niż dzieci, więc dlatego tu jestem żeby wytłumaczyć dlaczego nie musicie.

Kiedy ja przyjechałam do Polski pięć lat temu, zaczęłam studiować na Studium języka polskiego dla cudzoziemców w Łodzi, żeby się nauczyć polskiego i poznać lepiej kulturę, kraj i ludzi. Jeżeli planujesz rozpocząć studia na zerówce i chcesz wiedzieć jak to wyglada- chętnie zapraszam do przeczytania.

Po pierwsze-mieszkasz w komfortowym akademiku, gdzie są miejsca w pokojach dwuosobowych z aneksem kuchennym, łazienką i ubikacją. Na każdym piętrze znajdują się dodatkowo dwie duże kuchnie. Mieszkańcy mogą korzystać z pralni, internetu, siłowni i sali gier bez dodatkowych opłat. W pobliżu się znajdują — największa biblioteka w Łodzi, Biedronka, apteka, rossmann i przystanek tramwajowy. A do największej ulicy w Łodzi możesz dojechać tramwajem w dziesięć minut, wiec mieszkasz prawie w samym centrum. Wszystkie zjęcia się odbywają na piętrze minus jeden, wiec to jest bardzo wygodne. Ten kurs przygotowuje ludzi dla rozpoczęcia studiów na wybranym przez kandydata kierunku w Polsce i zapoznaje z kulturą kraju.

Nauka rozpoczyna się pierwszego października i obejmuje naukę języka ogólnego i specjalistycznego — przedmiotów kierunkowych dla wybranych studiów:

  • dla kandydatów na wszystkie kierunki i rodzaje studiów w Polsce (grupy o profilu humanistycznym, medycznym, technicznym, ekonomicznym itp.),
  • dla kandydatów na studia podyplomowe i doktoranckie (konieczna jest zgoda Ministerstwa Edukacji Narodowej RP)

Po skończeniu kursu w zależności od rekrutacji na uczelnie dostajesz się na studia na wyrównanym poziomie merytorycznym z przedmiotów i znaniem języka pilskiego na poziomie C1.

W tym kursie ja się zapoznałam z bardzo fajnymi ludźmi z różnych krajów, z którymi się koleguje na dzień dzisiejszy. Uważam ze to jest bardzo ważny rok w życiu studenta, planującego się przeprowadzić do Polski.

W następnym artykule opowiem o moim przyjęciu na Uniwersytet Medyczny. Życzę wszystkim powodzenia! Do zobaczenia!

Mariia Liakhova