Миколайки и Рождество в Полонии

Миколайки и Рождество в Полонии

Mikołajki i Boże Narodzenie w Polonii

10 декабря 2023 Автономия «Полония» отмечала два традиционных семейных праздника: Миколайки и Рождество Христово.

Во время празднования все собравшиеся в украшенном зале Центра межнациональных встреч на Московском проспекте делились оплатками и обменивались искренними пожеланиями, играли в забавные игры и веселились, например, рисовали необычными красками снеговиков, участвовали в викторинах и конкурсах.

Отдельное удовольствие доставил конкурс блюд: все дегустировали как оригинальные, так и традиционные рождественские блюда, приготовленные участниками. Безоговорочным победителем стало блюдо под названием «Drakosza», которое приготовила семья Пастуховых. Также призовые места поделили блюда «Зима в лете» семьи Яблонских, «Стрелы Амура» семьи Кондрус и непременно выпекаемый к рождественскому столу маковец семьи Манкевич.

Праздничное и душевное настроение присутствующим подарили рождественские песни.

Дети приготовили представили поделки и рисунки традиционной рождественской тематики.

Главным акцентом стало появление самого Святого Миколая, который вручил всем детям вкусные подарки за хорошее поведение в уходящем году.

Спасибо организаторам и участникам рождественского вечера за совместно созданную чудесную праздничную атмосферу!

10 grudnia 2023 roku Autonomia «Polonia» obchodziła dwa tradycyjne święta rodzinne: Mikołajki i Boże Narodzenie.

Podczas uroczystości wszyscy zgromadzeni w udekorowanej sali Centrum Spotkań Międzyetnicznych przy prospekcie Moskiewskim dzielili się opłatkami i składali nawzajem szczere życzenia, grali w zabawne gry,  m.in. rysowali niezwykłych kolorów bałwanów, brali udział w quizach i konkursach.

Szczególną przyjemność sprawił konkurs potraw kulinarnych: wszyscy skosztowali zarówno oryginalnych, jak i tradycyjnych potraw świątecznych przygotowanych przez uczestników. Bezwarunkowym zwycięzcą została potrawa o nazwie «Drakosza», przygotowana przez rodzinę Pastuchowych. Na drugim miejscu zostały «Zima latem» rodziny Jabłońskich, «Strzały Kupidyna» rodziny Kondrusów i «Makowiec» rodziny Mankiewiczów.

Kolędy wprawiły uczestników w świąteczny i uroczysty nastrój.

Dzieci zaprezentowały przygotowane rękodzieła i rysunki w tenmatyce Bożego Narodzenia.

Głównym akcentem było pojawienie się samego św. Mikołaja, który obdarował wszystkie dzieci pysznymi prezentami za dobre zachowanie w minionym roku.

Dziękujemy organizatorom i uczestnikom za wspólne stworzenie wspaniałej świątecznej atmosfery!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad