Клуб «Польша на ладони» — Любушское и Великопольское воеводства

Клуб "Польша на ладони" - Любушское и Великопольское воеводства

Klub "Polska na dłoni" - Województwa lubuskie i wielkopolskie

В воскресенье, 21 мая 2023 г. в рамках Гостиной «Польша на ладони» прошла очередная встреча, на которой были представлены Любушское и Великопольское воеводства.

Участники встречи познакомились с Любушским воеводством, которое впечатлило своим Мужаковским парком. Было также представлено Великопольское воеводство – место зарождения польского государства и нации. Участники Гостиной познакомились с его двумя главными городами – первой столицей страны Гнезно и Познань, откуда началась христианизация западных полян. А также узнали о немецких переселенцах бамберах и их укладе жизни. А местные блюда (запеченный картофель с гжиком и капуста с горохом) не оставили никого равнодушными.

Ждем вас с нетерпением на нашу следующую встречу в июле!

W niedzielę, 21.05.2023, w ramach Świetlicy «Polska na dłoni», odbyło się kolejne spotkanie, na którym zostały przedstawione województwa lubuskie i wielkopolskie.

Uczestnicy Świetlicy poznali województwo lubuskie, które zachwyca parkiem Mużakowski. Też było przedstawiono woewódstwo wielkopolskie – miejsce, gdzie powstała Rzeczpospolita Polska i naród polski. Uczestnicy Świetlicy poznali dwa główne miasta w wojewódstwie – pierwszą stolicę Gniezno i Poznań, gdzie zaczynała się chrystyanyzacja narodu polskiego. No i poznali emigrantów z Niemiec – babmrów i ich kulturę. Lokalne potrawy (pieczone ziemniaki z gzikiem oraz kapusta z grochem) bardzo spodobali się uczestknikom.

Do zobaczenia na naszym kolejnym spotkaniu w lipcu!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad