Клуб «Альманах Польской Культуры» — Polskie Kabarety

Polskie Kabarety

Клуб "Альманах Польской Культуры" - Polskie Kabarety

Klub "Almanach Kultury Polskiej" - Polskie Kabarety

14 мая 2023 года члены Автономии поляков «Полония» приняли участие в очередной встрече клуба «Almanach Kultury Polskiej».

Мероприятие было посвящено интересныму и весёлыму культурному явлению Польши — «Польские кабареты». Была охвачена целая эпоха — с начала 20 века и до наших дней. От первого кабарета «Zielony Balonik» до современных — «Kabaret Mlodych Panow», «Kabaret Hrabi». Отдельное внимание уделили творчеству великой сатирической актрисе — Ирене Квятковской. Прекрасно провели время — познавательно, интересно и весело.

До новых встреч, уважаемые любители Польской Культуры!

14 maja 2023 roku członkowie Autonomii Polaków «Polonia» wzięli udział w kolejnym spotkaniu kluba «Almanach Kultury Polskiej».

Impreza była poświęcona ciekawomu i zabawnemu zjawisku kulturowemu w Polsce — Polskie Kabarety. Cala epoka została pokryta — od 20 wieku do dnia dzisiejszego. Od pierwszego kabaretu «Zielony Balonik» do nowoczestnych — «Kabaret Młodych Panów», «Kabaret Hrabi». Szczególną uwagę zwrócono na pracę wielkiej aktorki satyrycznej — Ireny Kwiatkowskiej. Świetnie spędziliśmy czas — pouczające, interesuje i wesoło.

Do zobaczenia ponownie, drodzy miłośnicy polskiej kultury!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad