Интересные встречи с польским языком

Интересные встречи с польским языком
с Еленой Рогачиковой

😎 Сегодня была очередная встреча из цикла «Интересный польский язык с Еленой Рогачиковой», который на Zoom конференции собрал любителей польского языка из Москвы, Калининградской области и даже Гданьска 🙂 Особенным гостем-экспертом был очень интересный человек из Варшавы — учитель, историк и просто фантастический человек — пан Томаш Доленга. Помимо ребусов, буквенных лабиринтов и зашифрованных задачек, участники встречи на разных языках (английском, немецком, русском), а больше всего на польском !, беседовали с паном Томашем на разные интересные темы.
🖥 По окончании встречи всем участникам были отправлены 3 дополнительные задачи для решения.
🔊 Следующая встреча состоится через 2 недели, и мы уже считаем часы, чтобы снова встретиться с польской культурой! Благодарим участников за участие и приглашаем вас 15 ноября 2020 года! И также приглашаем всех в наш Telegram — t.me/polski39 и на наш сайт!
☝️ Встречи абсолютно бесплатны для всех! Никакой рекламы и обязательств) Уровень знания польского языка значения не имеет.

😎 Dzisial odbyło się kolejne spotkanie z cyklu «Ciekawy język polski z Eleną Rogaczykową», które połączyło w konferencji Zoom wielbicieli języka polskiego z Moskwy, obwodu kaliningradzkiego , a nawet Gdańska 🙂 Szczegółowym gościem ekspertem była bardzo ciekawa osoba z Warszawy — pedagog, historyk i poprostu fantastyczny człowiek — Pan Tomasz Dolęga. Oprócz rebusów, literowych labiryntów i szyfrów uczestnicy spotkania w różnych językach (angielskim, niemieckim, rosyjskim), a przede wszystkim w języku polskim!, porozmawiali z Panem Tomaszem na różne ciekawe tematy.
🖥 Po zakończeniu spotkania do wszystkich uczestników zostały wysłane 3 zadania dodatkowe do rozwiązania.
🔊Kolejne spotkanie odbędzie się za 2 tygodnie, a już liczymy godziny do ponownego pogłębienia w polską kulturę! Dziękujemy uczestnikom za udział i zapraszamy 15.11.2020! No i zapraszamy na nasz Telegram — t.me/polski39 oraz na naszą stronę internetową!
☝️ Spotkania są absolutnie bezpłatne dla wszystkich! Bez reklam i zobowiązań ) Poziom znajomości języka polskiego nie ma żadnego znaczenia.