Познавательные проекты для детей и молодежи

Познавательные проекты для детей и молодёжи

E-magazyny dla polonijnych dzieci i młodzieży – już są!

„Kumpel dla Polonii” to bezpłatny e-magazyn dla dzieci polonijnych w wieku 6−10 lat. Będzie on nie tylko „kumplem” dzieci, ale i pomoże im pokochać język polski, odkryć polską przyrodę, poznać polską kulturę i historię. Będzie miejscem inspiracji, źródłem ciekawych materiałów edukacyjnych, które będą mogły być wykorzystywane przez rodziców dzieci polonijnych oraz przez nauczycieli, bibliotekarzy w trakcie zajęć w szkołach polonijnych lub w innych instytucjach polonijnych.

„Cogito dla Polonii” to nowoczesne medium dla Polaków w wieku 12–19 lat, którego twórcami jest młodzież polonijna z całego świata i dziennikarze z magazynu „Cogito”. Projekt jest realizowany od 2018 roku. W każdym e-wydaniu prezentowane są ciekawe publikacje związane z Polską i Polonią z całego świata, pokazujące, że poza granicami kraju młodzi Polacy kultywują tradycje i pamięć o ojczyźnie, dbają o dziedzictwo narodowe. Tematyka e-wydań dotyczy przede wszystkim życia młodej Polonii, inicjatyw szkół polskich oraz stowarzyszeń polonijnych, są też materiały poświęcone nauce języka ojczystego, historii i kulturze Polski.

Wydawcą e-magazynów jest Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.

Koordynatorem projektu jest prof. Dariusz Kuźmina z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii na Uniwersytecie Warszawskim.   

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Oba tytuły są udostępniane bezpłatnie w Polonijnej Bibliotece Cyfrowej: