Форум национальных культур «Янтарный Калейдоскоп» в Зеленоградске

Международный фольклорный форум национальных культур «Янтарный Калейдоскоп» в Зеленоградске

Международный фольклорный форум национальных культур «Янтарный Калейдоскоп» в Зеленоградске 18-19 сентября 2020 года не мог пройти без активного участия Автономии «Полония» и фольклорного коллектива «P.O.L.S.K.A» под рук. Е. Рогачиковой.

Польское подворье 2 дня радовало участников форума и отдыхающих позитивным настроем, польской музыкой и танцами, народными ремеслами и играми, а также традиционными польскими блюдами. От желающих сыграть в деревенские народные игры не было отбою, а бигос от Эдуарда Кондрусова, пончики от Елизаветы Рассошанской и Леонарда Погорельского, налесники от Ольги Гаврильчик собрали сотни самых лестных похвал!

В своем выступлении на научно-практической конференции и диалоговом мероприятии «Роль историко-художественных традиций и национального фольклора в создании самобытных образов современного искусства» Елена Рогачикова представила творческий потенциал Автономии «Полония» в разрезе ее деятельности за последние годы. В рамках работы форума было организовано и нетрадиционное обучение польскому языку с помощью красочных буклетов «Вкусно изучаем польский язык», подготовленных на основе кулинарно-познавательных публикаций Telegram-канала «ХочуВсёЗнатьПольскийЯзык».

А в Зеленоградском городском центре культуры и искусства» наш фольклорный коллектив «P.O.L.S.K.A» представил музыкально-танцевальную зарисовку, представляющую польский фольклор. Как жаль, что время форума ограничено! До новых встреч, Балтийское море и гостеприимный Зеленоградск! Благодарим организаторов Форума «Art Содружество» за приглашение!

Międzynarodowe Forum Folklorystyczne Kultur Narodowych „Bursztynowy Kalejdoskop” w Zielenogradsku w dniach 18-19 września 2020 roku nie mógł obyć się bez aktywnego udziału Autonomii „Polonia” i zespołu folklorystycznego „P.O.L.S.K.A.” pod kierownictwem Eleny Rogaczykowej.

Polskie stoiska przez 2 dni zachwycały uczestników forum i wczasowiczów pozytywnym nastawieniem, polską muzyką i tańcami, ludowymi rzemiosłami i zabawami oraz tradycyjnymi polskimi potrawami.

Nie było końca tym, którzy chcieli bawić się w wiejskie zabawy ludowe, a bigos od Eduarda Kondrusowa, pączki od Elizawety Rassoszańskiej i Leonarda Pogorelskiego, naleśniki od Olgi Gawrilczyk — zebrali setki najbardziej pochlebnych pochwał!

W swoim wystąpieniu na konferencji naukowo-praktycznej i debacie „Rola tradycji historyczno-artystycznych i folkloru narodowego w kreowaniu charakterystycznych obrazów sztuki współczesnej” Elena Rogaczykowa przedstawiła twórczy potencjał Autonomii „Polonia” w kontekście jej działalności w ostatnich latach.

W ramach forum zorganizowano również nietradycyjną naukę języka polskiego przy pomocy kolorowych książeczek „Uczymy się polskiego ze smakiem”, przygotowanych na podstawie publikacji kulinarnych i edukacyjnych kanału Telegram „Chcę wszystko wiedzieć :Język Polski”.

A w Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Zielenogradsku grupa folklorystyczna «P.O.L.S.K.A.» zaprezentowała muzyczno-taneczny szkic przedstawiający polski folklor.

Szkoda, że ​​czas na forum jest ograniczony! Do zobaczenia, Bałtyku i gościnny Zielenogradsk! Dziękujemy organizatorom Forum „Art — Содружество”za zaproszenie!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad, форум «Art Содружество»

За кулисами, перед выходом на сцену 🎼😎🎼