Фильм о любви «Тело Господне»

Фильм о любви «Тело Господне» /
Film o miłości «Boże Ciało»

Есть фильмы, которые мы выбираем из-за режиссера, истории, актерской игры… Бартош Беленя стал для меня актером, фильмы с которым я буду ждать с нетерпением. Именно герой Белени помогает тебе поверить в рассказанную история. Худое бледное лицо, огромные, светящиеся верой глаза, широкие жесты – все это создает настоящего героя, которому сочувствуешь. Благодаря трансформации Беленя в парня, оступившегося, но с верой в сердце, зритель верит сразу же и искренне. А это только вторая роль господина Белени.
Этот фильм об огромной любви к ближнему, несмотря на ложь, боль и грех. Этот фильм и о страшном предательстве человека, который дал крылья, который вернул к жизни, а потом уничтожил просто одно фразой.
В этом фильме каждый найдет свое второе дно. Кто-то обратит внимание на библейские метафоры, кто-то будет искать справедливость вместе с жителями городка, кто-то порассуждает о влиянии костела на общество. А открытый финал фильма – это своеобразная проверка для нашей души. Что победит? Свет и надежда? Или тьма и боль?

Są takie filmy które wybieramy dzięki ryżeserowi, historii albo grze aktorskiej… Bartosz Bielenia został dla mnie aktorem, którego filmy będę spodziewała się z wielką niecierpliwością. Właśnie bohater Beleni pomaga widzowi uwierzyć w opowiadaną historię. Szczupła blada twarz, wielkie, wypełnione wiarą oczy, szerokie gesty to wszystko tworzy prawdziwego bohatera, z krwi i kości. Współczuje się jemu. Dzięki wcieleniu się Bieleni w chłopaka z trudną przeszłością, jednak z wiarą w sercu, odbiorca wieży natychmiast i szczerze. A to tylko druga wielka rola pana Bieleni.
Ten film o wielkiej miłości do bliźniego, mimo kłamstwa, bólu i grzechu. Ten film i o strasznej zdradzie człowieka, który dał skrzydła, który powrócił do życia, a potem zniszczył jednym zdaniem.
Każdy znajdzie czegoś ukrytego w tym utworze. Ktoś położy ucisk na biblijne metafory, ktoś będzie szukał sprawiedliwości razem z mieszkańcami miasteczka, ktoś będzie rozprawiał o wpływie kościoła na społeczność. A otwarty finał jest swoistym sprawdzianem naszej duszy. Co pokona? Świat i nadzieja? Albo ciemność i ból?