Фестиваль «Аистиное лето» в Живково

Фестиваль "Аистиное лето" в Живково /
Festyn Bocianie Lato w Żywkowie

Выезд нашей фольклорной группы «P.O.L.S.K.A» и членов Автономии Полония в Живково на фестиваль «Аистиное лето» было фантастическим!
Праздник был хорошей возможностью встретить прекрасных людей и увидеть десятки аистов.
Спасибо организаторам за приглашение, г-же Анне Андреевой за большое сердце и гостеприимство, и группе за выступление на концерте! Приезжайте в Живково! Здесь здорово!

Wyjazd naszego Zespołu Folklorystycznego «P.O.L.S.K.A» oraz członków Autonomii Polaków «Polonia» do Żywkowa na Festyn pt. Bocianie Lato był fantastyczny!
Festyn «Bocianie Lato w Żywkowie» był wspaniałą możliwością poznać przepięknych ludzi i dziesiątki bocianów z Krainy Tysiąca Bocianów.
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie, Pani Annie Andrejew za wielkie serce i gościnność, a Zespołowi za występ w koncercie! Przyjeżdżajcie do Żywkowa! Jest tu super!

Фото: gorowoilaweckie.wm.pl, МПНКА «Полония»