12 июня — День России

12 июня - День России/
12 czerwca - Dzień Rosji

12 июня в России государственный праздник — День России. В этом году представители разных национальностей собрались в Калининграде в Центральном парке. Красиво украшенные подворья разных народов, шествие представителей национальных сообществ в народных костюмах по парку, кулинарный конкурс, во время которого дегустировались вкуснейшие блюда многих национальностей, проживающих в Калининградской области, национальные танцы и песни, народные игры и другие развлечения ждали гостей Фестиваля национальных культур под названием «Мы вместе».
Автономия «Полония» является постоянным участником этого великого события. А в этом году мы подготовили вареники «Русские», блинчики с начинкой и гороховую похлебку для презентации польской кухни.
Представители региональных властей во главе с исполняющим обязанности губернатора Калининградской области г-ном Алексеем Родиным, мэром города Калининграда г-ном Алексеем Силановым и членами жюри оценили вкус польских блюд по домашним рецептам Максима Таюрского (гороховая похлебка), Игоря Кулина и Гелены Карягиной (вареники) и Елены Ставской (блинчики с начинкой).
Мы получили 3-е место и денежный приз. Любой желающий мог взять брошюру с рецептами самых известных блюд польской кухни, приготовленную Еленой Рогачиковой.

12 czerwca w Rosji to Święto państwowe — Dzień Rosji. W tym roku w Kaliningradzie w Parku Centralnym zebrali się przedstawiciele różnych środowisk narodowościowych. Pięknie udekorowane stoiska różnych narodów, przejście korowodem przyjaźni przez park, konkurs kulinarny, podczas którego zostały zaprezentowane smakołyki wielu narodowości zamieszkałych w obwodzie kaliningradzkim, tańce i piosenki narodowe, zabawy ludowe oraz inne atrakcje czekały na gości Festiwalu Kultur Narodowościowych pt. «Jesteśmy Razem».
Autonomia Polaków «Polonia» jest stałym uczestnikiem tej wspaniałej imprezy. A w tym roku przygotowaliśmy do prezentacji polskiej kuchni domowe pierogi ruskie, naleśniki z serem oraz grochówka.
Przedstawiciele władz regionalnych na czele z pełniącym obowiązki Gubernatora obwodu kaliningradzkiego pana Aleksieja Rodina, Prezydenta miasta Kaliningrad pana Aleksieja Silanowa oraz członków specjalnego jury docenili smak polskich dań według domowych przepisów Maksyma Tajurskiego (grochówka), Igora Kulina i Geleny Kariaginej (pierogi ruskie) oraz Eleny Stawskiej (naleśniki z serem).
Dostaliśmy 3 miejsce oraz nagrodę finansową. Każdy chętny mógł zabrać ze sobą broszurkę z przepisami najsłynniejszych dań polskiej kuchni przygotowaną przez Elenę Rogaczykową.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad