Феркасе, дядувка и руханки – иными словами Вкусности Кашуб

Феркасе, дядувка и руханки – иными словами Вкусности Кашуб

Феркасе, дядувка и руханки – иными словами Вкусности Кашуб / Ferkase, dziadówka i ruchanki – czyli Smakołyki Kaszub

В Польше много регионов, которые, несмотря на принадлежность к одной стране, характеризуются разной культурой, традициями и кухней. В живописных Кашубах, помимо богатства озер и лесов, а также уникального диалекта, есть оригинальные кашубские блюда, которые известны во всей Польше и за ее пределами. Кашубцы делают упор на простоту — блюда вкусные, простые в приготовлении и чаще всего окутаны исторической легендой, которую стоит послушать, прежде чем приступить к еде. Пора отправляться в путешествие вкусов по Кашубскому региону!

Традиционная кухня основана на рыбных и мясных блюдах. Кроме того, злаковые продукты уже много лет являются основой питания. Чаще всего выращиваются злаки: рожь, ячмень, пшеница, гречка, из которых получают крупу и муку. Несомненно, что в доме кашубской домохозяйки никогда не бывает недостатка в этих продуктах, и, как гласит старая пословица: «У хорошей хозяйки дом хороший и полный сундук».

У кашубской кухни также типичные для этого диалекта названия, и, слыша оригинальные названия блюд, трудно представить, что они означают на самом деле. Многие названия сравниваются в этой культуре с действиями, выполняемыми хозяйками. Например, «tłuc» («толочь») означает «есть с аппетитом», а «dzobac» («клевать») — «есть с неохотой». У готовых блюд также специфические названия. Если Кашуб говорит, что он хотел бы съесть суп из ôłtich wrëków, он имел в виду суп из брюквы с довольно сладким вкусом и большой порцией мяса. Другими забавными примерами названий блюд кашубской кухни являются: суп «Брзодова» — на основе сухофруктов, «зилк» — кисель из ножек, «молодой куч» — булочка с крошкой, «помухле» — треска, «руханки» — блинчики.

А вот и кашубские блюда. Их стоит попробовать!

Феркасе

Феркасе, или традиционное куриное тушеное мясо, подавали в кашубских домах в качестве второго блюда после бульона во время воскресного обеда. По сей день это блюдо любят и ценят за богатство простых вкусов. Он состоит из нежного куриного мяса, подается с рисом в белом соусе с добавлением крыжовника или изюма, часто также подается с горохом и морковью. Нет ни одной церемонии, на которой не было бы этого лакомства.

Томленая капуста

Среди овощных культур Кашуб была популярна капуста. Его можно было использовать для приготовления различных блюд и для супов. Простое блюдо было создано после тушения квашеной капусты на сковороде вместе с копченым мясом. Аромат этого блюда покорил работающих хозяев — дешево и вкусно. В настоящее время это блюдо все еще готовится и существует множество его вариаций, в которых также используется молодая капуста.

Кашубская кухня — интересные факты

Кашубы славятся выращиванием клубники, традиция насчитывает сотни лет, и каждый июнь здесь проводится Фестиваль кашубской клубники. Здесь же и зародился торт из французского теста, известный как «слоеное тесто». Благодаря Наполеону Бонапарту, посетившему Гданьск, этот торт прославился на весь мир. Ну Вы поняли? Знаменитый торт «Наполеон»!

W Polsce można wyróżnić wiele regionów, które mimo przynależności do jednego kraju cechują się odmienną kulturą, tradycją i kuchnią. Malownicze Kaszuby, poza bogactwem jezior i lasów, a także unikalnej gwary, posiadają oryginalne kaszubskie dania, z których słyną w całej Polsce oraz poza jej granicami. Kaszubi stawiają na prostotę – potrawy są smaczne, łatwe do przyrządzenia i najczęściej owiane historyczną legendą, której warto wysłuchać przed przystąpieniem do jedzenia. Czas wyruszyć w podróż smaków po kaszubskim regionie!

Tradycyjna kuchnia bazuje na potrawach rybnych i mięsnych. Ponadto podstawę wyżywienia stanowią od wielu lat produkty zbożowe. Najczęściej uprawianymi zbożami są: żyto, jęczmień, pszenica, gryka, z których pozyskuje się kasze i mąki. Pewne jest że w domu kaszubskiej gospodyni, nigdy nie braknie tych produktów, a wedle starego przysłowia: „Dobra gospodyni dom przyjemnym czyni i ma pełno w skrzyni”.

Kaszubskie jedzenie także cechuje nazewnictwo typowe dla tej gwary i słysząc oryginalne nazwy potraw, trudno uzmysłowić sobie, co tak naprawdę oznaczają. Wiele określeń sposobu jedzenia, porównuje się w tej kulturze do czynności, wykonywanych przez gospodarzy. Przykładowo „tłuc”, znaczy „jeść z apetytem”, natomiast „dzobac” – „ jeść z niechęcią”. Specyficzne nazwy odnoszą się także do przygotowywanych dań. Jeśli Kaszub powie, że chętnie zjadłby zupę z żôłtich wrëków, ma na myśli zupę brukwiową, o dość słodkim smaku i sporej porcji mięsa. Innymi zabawnymi przykładami nazewnictwa dań kaszubskiej kuchni są: Zupa „brzôdowa” – bazująca na suszonych owocach, „zylc” – galaretka z nóżek, „młodzowi kùch” – drożdżówka z kruszonką, „pomuchle” – dorsz, a „ruchanki” – placuszki.

Oto kilka potraw kaszubskich. Warto je spróbować!

Ferkase

Ferkase, czyli tradycyjna potrawka z kury serwowana była w kaszubskich domach, jako drugie danie po rosole, podczas niedzielnego obiadu. Do dziś danie to jest lubiane i cenione za bogactwo prostych smaków. Składa się na nie delikatne mięso kurczaka, które podaje się z ryżem w białym sosie, z dodatkiem agrestu lub rodzynek, często także serwowane jest z groszkiem i marchewką. Nie ma uroczystości, na której mogłoby zabraknąć tego smakołyku.

Szmurowana kapusta

Wśród upraw warzywnych na Kaszubach, popularnością cieszyła się kapusta. Można było wykorzystać ją na różne przetwory oraz użyć do zup. Proste danie powstało po uduszeniu ukiszonej kapusty na patelni, wraz z wędzonką. Smaki podbijały gusta pracujących gospodarzy- było tanio i smacznie. Obecnie, wciąż przygotowuje się to danie i jest na jego temat wiele wariacji, które wykorzystują także kapustę młodą.

Kuchnia kaszubska – ciekawostki

Z kulinarnych ciekawostek Kaszuby słyną z uprawy truskawek, których tradycja sięga setek lat, a co roku w czerwcu odbywa się tu Festiwal Truskawek Kaszubskich. Tutaj zapoczątkowano także ciastko listkowe – zwane ciastem „francuskim”. Za sprawą Napoleona Bonaparte, wizytującego w Gdańsku, zostało rozsławione na cały świat.

На основе / Na podstawie: https://nawakacje.eu/kuchnia-kaszubska