Детские поделки к Пасхе

Детские поделки к Пасхе

В Субботней школе Автономии поляков «Полония» собрались очень разные по возрасту, характеру и увлечениям ребята, но всех их объединяет любовь к польскому языку, интерес к польской культуре и традициям и деятельная натура.
Это проявляется по-разному: кто-то с удовольствием поет, читает стихи или прозу на польском языке, кто-то рисует и участвует в конкурсах, кто-то мастерит и делится со всеми своими умениями и знаниями на мастер-классах. Мы рады делиться всем этим с Вами на нашем сайте.
Сегодня мы представим Вам творческие работы ребят, посвященные Пасхе.

W Szkołe Sobotniej Autonomii Polaków «Polonia» zebrały się dzieci bardzo różne pod względem wieku, charakteru i zainteresowań, ale wszystkich łączy miłość do języka polskiego, zainteresowanie polską kulturą i tradycjami oraz aktywna natura.
Pokazują to na różne sposoby: ktoś chętnie śpiewa, czyta poezję lub prozę w języku polskim, ktoś rysuje i uczestniczy w konkursach plastychnych, ktoś majstruje i dzieli się ze wszystkimi swoimi umiejętnościami i wiedzą na warsztatach. Cieszymy się, że możemy podzielić się tym wszystkim z Państwem na naszej stronie internetowej.
Dziś przedstawiamy Państwu twórcze prace dzieci, tematem których jest Święto Wielkanocy.

Пасхальная подставка для яиц. Дудкина Мирослава 2 года
Пасхальные поделки. Рассошанский Григорий 7 лет
Пасхальный зайчик и декорированные яйца. Роженцев Петр 13 лет
Пасхальный кулич.
Роженцев Петр 13 лет
Пасхальные яйца. Мошкина Каролина 13 лет
Пасхальное яйцо.
Харченко Маргарита 11 лет
Пасхальное яйцо.
Харченко Маргарита 11 лет
Пасхальный кролик.
Харченко Маргарита 11 лет
Пасхальное дерево.
Харченко Маргарита 11 лет
Пасхальное яйцо
Баган Стефания 15 лет
Пасхальный кролик.
Мокшанова Арина 12 лет
Пасхальная корзинка.
Опанасенко Лиза 17 лет