День двуязычия в Полонии

День двуязычия в Полонии / Dzień dwujęzyczności

День двуязычия это всемирный праздник Полонии, который отмечается ежегодно в третье воскресенье октября. В Калининградской Полонии 17 октября прошёл праздник двуязычия, который направлен на продвижение двуязычия среди поляков, проживающих за границей. Это праздник для людей, которые хотят помнить свою культуру, язык и передавать это своим детям, что я считаю невероятно важным.

По случаю этого события была организована встреча и конкурс, в котором участвовало десять человек, которых мы поделили на две группы. Участникам мы приготовили три задания, которые должны были быть выполнены в командах. Первое задание называлось «Слоги и слова», участники должны были составить из хаотично расставленных слогов слова, а позже были оценены следующими баллами: первая команда получила 11 из 12 баллов, а вторая — 10 из 12. Во втором задании Полонисты должны были прочитать по очереди короткие скороговорки, и задание это закончилось дружеской ничьей — каждая команда получила по 5 баллов. В третьем, самом сложном задании, был продиктован мною текст, который проверил знание польской грамматики. Каждый конкурсант в группе должен был после отдать мне листочки бумаги с написанным текстом, который я сразу же проверила — первая команда получила 22 пункта, а вторая — 23, я считаю, что это очень хорошие результаты, Полонисты знают язык на очень высоком уровне и очень хорошо справились со всеми заданиями.

По окончании конкурса каждый получил в награду книжку, которую мы подготовили индивидуально заранее для каждого участника, чтобы в будущем она ещё больше помогала познавать польскую культуру и язык.

Я очень благодарна за возможность проведения этого праздника, надеюсь, что в будущем будет больше поводов для встреч и совместных проектов, которые будут исходным пунктом для мультикультурализма и многоязычия, либо просто культивирования двух языков и культур.

Dzień dwujęzyczności to ogólnoświatowe święto polonijne, które obchodzone jest co roku w trzeci weekend października. W Polonii w Kaliningradzie siedemnastego października zostało przeprowadzone siódme święto, które ma na celu propagowanie dwujęzyczności dla mieszkających za granicą Polaków. To święto jest dla ludzi, którzy chcą pamiętać swoją kulturę, język i przekazywać to swoim dzieciom, uważam ze to jest niezwykle ważne.

Z okazji tego święta został zorganizowany i przeprowadzony konkurs w którym uczestniczyło dziesięć osób, podzielonych na dwie grupy. Dla uczestników przygotowane zostały 3 zadania, które musiały zostać wykonane w drużynach. Pierwsze zadanie nazywało się „Sylaby i Słowa”, konkursanci musieli zbudować słowa z losowo rozstawionych sylab i później oceniani byli w pierwszej drużynie 11 z 12 punktów, a w drugiej- 10 z 12. W drugim ćwiczeniu Poloniści musieli przeczytać po kolei krótkie łamańce językowe, zadanie to zakończyło się remisem -po 5 balów dla każdej komendy. W 3, najtrudniejszym zadaniu był podyktowany test, który sprawdzał wiedzę gramatyczną języka polskiego. Każdy konkursant musiał mi oddać kartkę i następnie dyktand był sprawdzony-pierwsza komenda odzyskała 22 punkty a druga-23, uważam ze są to bardzo dobre wyniki, poloniści znają język na bardzo wysokim poziomie i bardzo dobrze poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami. Po skończeniu konkursu każdy konkursant w nagrodę dostał książkę, która była wcześniej dopasowana indywidualnie, aby w przyszłości pomagać jeszcze bardziej w poznaniu kultury polski.

Jestem bardzo wdzięczna za możliwość przeprowadzenia tego święta, mam nadzieje ze w przyszłości będzie więcej okazji dla takich dni, które staną się punktem wyjścia do wielokulturowości, wielojęzyczności albo po prostu pielęgnowania dwóch języków i kultur.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad, Константин Бельченко