День Бигоса в Полонии

День Бигоса в Полонии

Dzień Bigosu w Polonii

Ежегодное празднование Дня Бигоса прошло с большим успехом!

В 2024 году мировой День Бигоса отмечается 20 января. Бигос — традиционное блюдо польской кухни на основе мяса и капусты. Его еще называют “король польской кухни”.

На празднике были проведены конкурсы и игры, связанные с темой бигоса, кулинарии, польских гастрономических традиций. Все участники конкурса получили призы. 

Удерживать людей от желания попробовать традиционный бигос было невозможно. Каждый гость смог его продегустировать и оценить великолепие польской кухни. Аромат бигоса стоял во всей округе! 

У присутствующих надолго остались яркие впечатления от этого праздника. 

 

Coroczne obchody Dnia bigosu zakończyły się wielkim sukcesem!

W 2024 roku Światowy Dzień bigosu obchodzony jest 20 stycznia. Bigos to tradycyjne danie kuchni polskiej na bazie mięsa i kapusty. Nazywany jest także «królem kuchni polskiej».

Podczas uroczystości odbyły się konkursy i zabawy związane z tematyką bigosu, gotowania, polskich tradycji gastronomicznych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.

Powstrzymanie ludzi od chęci spróbowania tradycyjnego bigosu było niemożliwe. Każdy gość mógł go skosztować i docenić wspaniałość polskiej kuchni. Zapach bigosu stał w całej okolicy! Palce lizać!

Obecni przez długi czas będą mieli żywe wrażenia z tego święta.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad