gratulacje

 

Z wyrazami szacunku,

Elena Rogaczykowa,
Prezes Autonomii Polaków «Polonia» (Kaliningrdad, Rosja)
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Polonijnych «Otwarta Książka»