Uczenie słownictwa – nie tylko słowa…

Czy znają Państwo jak skutecznie uczyć się słownictwa w języku obcym? Jak uczyć się słówek i jednocześnie ćwiczyć żywy język? Co jest priorytetem na początku: mówienie czy pisaniе? Mapа myśli, kaligramy — co to?!
Jesteśmy po bardzo udanych warsztatach metodycznych, które odbyły się 19-20.11.2016 w Kaliningradzie w ramach corocznych Dni Kultury Polskiej. Organizatorem tych warsztatów był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» w Ostródzie, wykładowca (Dr Sebastian Przybyszewski, adiunkt) został skierowany poprzez Warmińsko-Mazurski oddział Stowarzyszenia «Wspólnota Polska» w Olsztynie, a współorganizatorem ze strony środowiska polonijnego po raz drugi wystąpiła Autonomia Polaków «Polonia» w Kaliningradzie (Prezes Pani Helena Rogaczykowa).
Program warsztatów metodycznych obejmował:
— nauczanie leksyki na lekcjach jpjo (głównie jednostki wielowyrazowe, frazeologia, podejście leksykalne w nauczaniu języków obcych);
— błędy popełniane przez uczących się jpjo i ich poprawianie;
— metody rozwijania sprawności mówienia na lekcjach jpjo;
— zagadnienia testowania na lekcjach jpjo (typy testów, budowanie testów).

Typowe tematy, ale…

Bardzo skuteczną metoda na naukę jest zabawa, także dla dorosłych, czy to z piosenką, czy gra towarzyska ze znajomymi, czy inne gry doskonalące pamięć i refleks językowy.

Na przykład, wykorzystanie Kaligrama — obraza stworzonego ze słów lub słowa składającego się na obraz (nazwa pochodzi od tomu wierszy Apollinaire’a Calligrames — obrazki 1,2). Zbudowanie kaligramu wymaga pomysłu. To jest wyobraźnia twórcza, która wspomaga pamięć i wymaga od osoby innego niż mechaniczne przetwarzanie informacji. Tworzenie kaligramu stanowi miłe przeżycie. Sami doświadczyliśmy (zd. Kaligramy «skrzypce», «choinka»)

Jeszcze jedną z najlepszych technik nauki słownictwa jest zdecydowanie Map Myśli (Metoda została opracowana przez dwóch brytyjskich naukowców: Tony’ego i Barry’ego Buzana). Jest to świetna metoda powtórek «od ogółu do szczegółu» . Mapy Myśli pomagają odnaleźć w pamięci i utrwalić to, co już wiemy. Jak to działa?
Rysujemy na samym środku główną kategorię (np. dom)
Od centralnej tematyki rysujemy grube linie, które będą podziałem na podgrupy (np.— meble, — pomieszczenia, — obowiązki itd.)
Od każdej podgrupy naszkicujemy mniejsze linie, na których zapiszemy to co chcielibyśmy zapamiętać.
Byłoby to dobrze aby każde słówko zostało opatrzone obrazkiem.

Spróbowaliśmy wspólnie stworzyć takiе Mapy na różne tematy (zd. Mapa Myśli). Оkazuje się, jak bardzo przydają się Mapy Myśli w prawdziwym życiu, nie tylko w nauczaniu języków obcych.

Рodczas warsztatów byliśmy zafascynowani wykładowcą I przekonani, że ucząc się zwrotów frazeologicznych, przysłów poznajemy nie tylko słownictwo, ale również kulturę poznawanego języka.

Po zakończeniu każdy uczestnik otrzymał certyfikat, ale najważniejszą była zdobyta bezcenna wiedza.
Należy zwrócić uwagę na to że nie byłoby wszystko tak skuteczne, gdyby nie praca organizatorów z Autonomii «Polonia». Były przygotowane oryginalne teczki z materialami dla uczestnikow, pyszne przerwy kawowe (slodkie nalesniki z makiem, placki ziemniaczane z miesem, bigos, babeczki, ciastka, kawa i herbata itd.).
Chciаłаbym w imieniu wszystkich uczestników serdecznie podziękować członkom Autonomii — H.Rogaczykowej, M.Bobrowskiej, N.Gorenowej, J.Czalij — za życzliwość, cierpliwość i stworzenie przytulną atmosferę рodczas prowadzenia tych warsztatów.

Сzekamy na nowe spotkania!

Ilona Petrenko