3 октября — праздник урожая 2021

3 октября - праздник урожая 2021

Приглашаем на Праздник Урожая 2021! / Zapraszamy na Dożynki polonijne 2021!

Лето закончилось, а значит самое время на Праздник урожая. 03 октября 2021 в 14.00 приглашаем всех желающих на традиционный Праздник, во время которого гостей ждут разнообразные дегустации, конкурсы и игры, викторины и ярмарка рукоделия, песни и танцы! В этот день пройдут традиционные конкурсы «Хозяюшка-2021» и «Хозяин-2021»! Приглашаем гостей и участников со всей Калининградской области!
Для справки:
Дожинки – народный Праздник урожая, который включает в себя также обряды благодарения за окончание сбора урожая и полевых работ. Празднуется во многих городах Польши.
Во время Праздника помимо благодарственного богослужения и красочного шествия организуются также разнообразные развлечения, такие как выставки местных ремесел, народного творчества и местной кухни. Обязательным элементом каждого Праздника урожая являются танцы, которые порой длятся до самого утра.
Запись до 01.10.2021.

Наш праздник пройдет в Калининградском музее «Художественная галерея» (Московский проспект, 60-62, Калининград)
Домашнее задание для всех участников — представить два блюда:
1) любая домашняя заготовка на зиму и не только;
2) любое блюдо, приготовленное для обеда из домашних семейных рецептов (приготовлено вручную самим участником)

Lato się skończyło, więc już najwyższy czas na dożynki. W dniu 03 października 2021 roku o godz. 14.00 zapraszamy wszystkich chętnych na tradycyjne Dożynki polonijne, podczas których na zebranych gości będą czekały różne degustacje, konkursy i zabawy, quizy i jarmarki rękodzieła, śpiewanie i tańce! W tym dniu również odbędą się tradycyjne konkursy „Gospodyni 2021” i „Gospodarz 2021”! Zapraszamy do udziału uczestników i gości z całego obwodu Kaliningradzkiego!
Do informacji:
Dożynki to ludowe Święto Plonów połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych. Obchodzimy je w wielu miejscach w Polsce.
Podczas Dożynek poza dziękczynną mszą świętą i barwnym korowodem organizowane są różnego rodzaju atrakcje, takie jak wystawy lokalnego rzemiosła, twórczości ludowej oraz regionalnych potraw. Nieodzownym elementem każdego Święta Plonów stają się również zabawy taneczne do samego rana.
Zapisy trwają do 01.10.2021

Заявка на участие