Ян Бжехва «Сова»

Ян Бжехва «Сова»/
Jan Brzechwa «Sowa»

Ян Бжехва (15.08.1898—02.07.1966) — поэт и сатирик, юрист по профессии, специалист в области авторского права. В основном он учился литературе как автор произведений для детей. Они принесли ему огромную популярность и завоевали много последователей.
Его сборники («Танцы с иголкой и ниткой», 1938; «Утиный уток», 1939 и др.) Издавались как детские стихи или сказки. Некоторые из более длинных: стихотворение — как «Сказка о капере Палемоне» или «Мистер Дропс и его труппа», другие в прозе — как серия романов о мистере Клексе. Поэт также имеет сатирические тексты для взрослых и переводы из русской литературы.

Jan Brzechwa (15.08.1898—02.07.1966) — poeta i satyryk, z zawodu adwokat, specjalista w dziedzinie prawa autorskiego. Do literatury przeszedł głównie jako autor utworów dla dzieci. Przyniosły mu ogromną popularność i zdobyły wielu naśladowców.
Jego zbiorki («Tańcowała igła z nitką», 1938; «Kaczka Dziwaczka», 1939, etc.) wydawano jako wiersze dla dzieci, bądź bajki. Niektóre dłuższe: wierszem – jak «Baśń o korsarzu Palemonie» czy «Pan Drops i jego trupa», inne prozą – jak cykl powieści o Panu Kleksie. Poeta ma również w dorobku teksty satyryczne dla dorosłych oraz przekłady z literatury rosyjskiej.

Na podstawie / На основе: https://culture.pl/pl/tworca/jan-brzechwa
Читает Елена Шабалина / Czyta Elena Szabalina

Jan Brzechwa «Sowa»

Na południe od Rogowa
Mieszka w leśnej dziupli sowa,
Która całą noc, do rana,
Tkwi nad książką, zaczytana.
Nie podoba się to sroce:
«Pani czyta całe noce,
Zamiast się pokrzepić drzemką,
Pani czyta wciąż po ciemku.
Czyta się, gdy światło świeci,
To zły przykład jest dla dzieci!»

Ale sowa, mądry ptak,
Odpowiada na to tak:
«U-hu, u-hu, u-hu,
Nie brzęcz mi przy uchu,
Jestem sowa płowa,
Sowa mądra głowa,
Badam dzieje pól i łąk,
Jeszcze mam czterdzieści ksiąg».

Dzięcioł, znany weterynarz,
Rzekł: «Ty sobie źle poczynasz,
To niezdrowo, daję słowo,
To niezdrowo, moja sowo,
Dawno przecież zapadł zmrok,
Strasznie sobie psujesz wzrok,
Jak oślepniesz — będzie bieda,
Nikt ci nowych oczu nie da,
Nie pomoże i poradnia,
Czytać chcesz, to czytaj za dnia!»

Ale sowa, mądry ptak,
Odpowiada na to tak:
«U-hu, u-hu, u-hu,
Zmiataj, łapiduchu,
Jestem sowa płowa,
Sowa mądra głowa,
Trudno, niech się ściemnia w krąg,
Jeszcze mam czterdzieści ksiąg».

Na południe od Rogowa
Mieszka w leśnej dziupli sowa.
Wzrok straciła całkowicie,
Zmarnowała sobie życie;
Kiedy sroka leci w pole,
Pyta: «Czy to ty, dzięciole?»
Kiedy dzięcioł mknie wysoko,
Woła: «Dokąd lecisz, sroko?»
Przeczytała ksiąg czterdzieści,
Dowiedziała się z ich treści,
Że kto czyta, gdy jest mrok,
Może łatwo stracić wzrok.

Ян Бжехва «Сова»

От города РогОва к югу
Живет сова в дупле лесном.
Она всю ночь читает книгу,
Покамест лес окутан сном.
Сороке это не по нраву:
«Скажите, по какому праву
И кто позволил вам читать?
Ведь ночью нужно крепко спать!
Плохой пример получат дети.
Читайте, когда солнце светит!»

Но птица мудрая — сова,
Сороке той ответ дала:
«У-ху, у-ху, у-ху,
Не гуди мне в ухо!
Я неясыть-сова,
Мудрая голова,
Изучаю леса и поля,
Сорок книг есть еще у меня!»

Тут дятел, знатный ветеринар,
Сове-неясыти так сказал:
«Нельзя читать в темноте, сова,
Прошу, послушай мои слова:
Если ты будешь ночами читать,
То зрение можешь совсем потерять.
А если ослепнешь — случится беда,
Никто уж тебе не поможет тогда.
И даже больница глаз не вернет,
Ты лучше читай, когда солнце взойдет!»

Но птица мудрая — сова,
Ему такой ответ дала:
«У-ху, у-ху, у-ху,
Не гуди мне в ухо!
Убирайся, костоправ,
Знаю я, что ты не прав!
Я неясыть-сова, мудрая голова,
Пусть окутано все темнотой,
Сорок книг остаются со мной!»

От города РогОва к югу
Живет сова в дупле лесном,
Не видит ничего в округе
Ни ночью темною, ни днем.
Когда сороку слышит в поле,
Она кричит: «Ты дятел что ли?»
А дятла, что летит высоко,
Зовет: » Куда же ты, сорока?»
Аж сорок книг она прочла
И наконец-то поняла:
Коль будешь в темноте читать,
То можешь зренье потерять.

Перевод Ирины Мотковой