Uczymy się jak uczyć

Uczymy się jak uczyć, czyli Warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych w Kaliningradzie.

Pewna mądra myśl brzmi w taki sposób: „Mądry człowiek nigdy nie powie, że zna wszystko, tylko przez całe życie będzie się uczył, bo nie wiedza i mądrość nie mają określonych granic”. W Obwodzie Kaliningradzkim obecnie uczy języka polskiego według różnych badań statystycznych około 250 osób. Ale w ośrodkach polonijnych pracuje około 50 osób. Na przełomie lat 2012-2013 w Kaliningradzie zostało założone Stowarzyszenie Nauczycieli Polonijnych „Otwarta Książka”, głównym celem w działalności którego jest wsparcie metodyczne oraz doskonalenie doświadczeń zawodowych członków tegoż stowarzyszenia. Głównym doradcą w tej działalności zawsze był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Ostródzie. Dzięki stałej pomocy i zorganizowanym poprzez ODN warsztatów metodycznych na terenie Polski nasi nauczyciele sukcesownie pracują z dziećmi i dorosłymi ucząc języka polskiego oraz literatury i historii Polski na różnych poziomach.

Idąc naprzeciw oczekiwaniom lektorów polonijnych w dniach 07-08 listopada br. w ramach Dni kultury polskiej w Kaliningradzie odbyły się Warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych z całego okręgu kaliningradzkiego. Organizatorem tych warsztatów jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Ostródzie, wykładowce zostałe skierowane poprzez Warmińsko-Mazurski oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Olsztynie, a współorganizatorem ze strony środowiska polonijnego wystąpiła Autonomia Polaków „Polonia” w Kaliningradzie. W warsztatach wzięło udział 35 osób z całego Obwodu Kaliningradzkiego: nauczyciele reprezentowali m.in. Kaliningrad, Znamieńsk, Zielenogradsk, Czerniachowsk, Bałtyjsk. Z ciekawością zebrani uczestniczyli w zająciach przeprowadzonych przez pana dr Sebastiana Przybyszewskiego oraz pani mgr Elżbietę Raginiak. Tematy szkoleń były na tyle ciekawe, że znależć czas na przerwę kawową było prawie niemożliwie mimo to, że zajęcia trwały 6-7 godzin codziennie, a na uczestników czekały pyszne naleśniki, ciastka i kanapki. Nawet kawa nie była potrzebna, chociaż jej aromat było czuć z daleka.

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzymał certyfikat, ale najważniejszą była zdobyta bezcenna wiedza zawodowa. Mamy nadzieję na kontynuację cyklu warsztatów na terenie Obwodu. Nawet marzymy o tym, żeby zaprosić jeszcze nauczycieli z innych regionów Rosji do nas, bo o to nas proszono w licznych email-ach oraz rozmowach telefonicznych. Niestety zaprosić kogoś tym razem nie było możliwe, ale następne warsztaty napewno odbędą się z udziałem nauczycieli polonijnych z całej Rosji.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować kierownictwu oraz pracownikom Insytutu Nauk Humanistycznych Federalnego Uniwersytetu Państowowego im. I. Kanta w Kaliningradzie za życzliwość i udostępnienie sal wykładowych dla prowadzenia tych warsztatów metodycznych na terenie uczelni.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować organizatorom warsztatów za stałe wsparcie środowiska nauczycielskiego polonii Obwodu Kaliningradzkiego oraz za zorganizowanie tych szkoleń. To był dla nas wielki zaszczyt!

Również serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym wykładowcom za ciekawe tematy zajęć, otrzymaną wiedzę oraz za wielkie serce dla każdego z nas. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz pan Sebasian i pani Ela przyjadą do nas, żeby się podzielić swoim doświadczeniem.

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Elena Rogaczykowa