Турнир по домино

Турнир по домино / Turniej domino

Прошел межнациональный турнир по домино в Калининграде — соревновались представители Автономии «Полония», харцеры и наш почетный гость — руководитель украинской автономии «Батькивщина» Степан Британ.
Ох, эмоции! С точки зрения правил, игра очень проста, но выиграть не всегда так просто, поэтому жарко, как в Африке.
Как обычно, во время игры было очень весело, и победителей ждали небольшие, сладкие подарки.

Odbył się międzynarodowościowy turniej domino w Kaliningradzie — zagrali przedstawiciele Autonomii Polaków «Polonia», harcerzy i nasz honorowy gość prezes Ukraińskiej Autonomii «Baćkiwszczyna» pan Stepan Britan.
Ale emocje! Pod względem zasad gra jest bardzo prosta, ale wygrać nie zawsze jest tak łatwo tym bardziej, że gorąco jak w Afryce.
Jak zwykle podczas gry było bardzo wesoło, a na zwycięzców czekały drobne, słodkie upominki.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad