Спартакиада Дружбы 2023 — Нас объединяет дружба!

Спартакиада Дружбы 2023 - Нас объединяет дружба!

Spartakiada Przyjaźni 2023 - Łączy nas przyjaźń!

24.09.2023 состоялся 2й этап Спартакиады Дружбы 2023 среди национальных и других объединений, в котором приняла участие и сборная команда Автономии «Полония» в составе семей Рогачиковых и Кондрусовых. Интересные задания на смекалку, ловкость, быстроту и слаженность постоянно держали в тонусе всех членов команды, а прекрасная погода благоприятствовала хорошему отдыху.

Кстати, ранее сборная команда Автономии «Полония» под руководством Эдуарда Кондрусова приняла участие в 1м этапе — игре «Что? Где? Когда?» и принесла Автономии II место! Благодарим всех участников! Так держать!

W dniu 24 września br. odbył się II etap Spartakiady Przyjaźni 2023 wśród drużyn narodowościowych regionu, w których wzięła udział także reprezentacja Autonomii „Polonia”, składająca się z rodzin Rogaczykowych i Kondrusowych. Ciekawe zadania rozwijające pomysłowość, zręczność, szybkość i koordynację utrzymywały wszystkich członków drużyny w stałym napięciu, a piękna pogoda sprzyjała dobremu wypoczynkowi.

A propos wcześniej reprezentacja Autonomii „Polonia” pod przywództwem Eduarda Kondrusowa wzięła udział w I etapie – grze „Co? Gdzie? Kiedy?” i przyniosła Autonomii II miejsce! Dziękujemy wszystkim uczestnikom! Tak trzymajmy!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad, АНО «Топика»