Соболезнования

Соболезнования / Kondolencje

От имени членов Автономии «Полония» выражаю искренние соболезнования семьям и родственникам жертв теракта в «Crocus City Hall» в подмосковном Красногорске. Известие об этом нападении потрясло всех нас. 

У терроризма нет национальности. Разжигая межнациональный конфликт, мы помогаем им избежать наказания. Наша сила в единстве народов, мы крепкая и большая страна, долгое время живем в мире и спокойствии, но каждый раз кто-то извне хочет поссорить нашу большую семью. Нельзя поддаваться на провокацию. 

Все массовые собрания и мероприятия Автономии «Полония» 23-24 марта отменены.

Елена Рогачикова,

Президент Автономии «Полония», вице-президент Конгресса поляков в России.

W imieniu członków Autonomii Polaków «Polonia» przekazuję najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i krewnym ofiar zamachu terrorystycznego w Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Wieść o tym ataku szokowała nas wszystkich.
Terroryzm nie ma narodowości. Podżegając do konfliktów etnicznych, pomagamy im uniknąć kary. Naszą siłą jest jedność narodów, jesteśmy silnym i dużym krajem, od dawna żyjemy w pokoju i spokoju, ale za każdym razem ktoś z zewnątrz chce pokłócić się z naszą liczną rodziną. Nie wolno ulegać prowokacji.
Wszystkie spotkania masowe i imprezy Autonomii Polaków «Polonia» w dniach 23-24 marca br. zostały odwołane.
Elena Rogaczykowa,
Prezes Autonomii Polaków «Polonia», Wice Prezes Kongresu Polaków w Rosji