Słówko dnia — Sokole oko

Słówko dnia - Sokole oko

Слово дня - Cоколиный глаз

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «соколиный глаз».

📍Соколиный глаз — это имя легендарного индейского вождя, а также многих персонажей кино, телевидения и литературы, в том числе, прежде всего, героя романов XIX века Джеймса Ф. Купера и одного из мальчиков-героев «Господина автомобиля» Збигнева Ненацкого, а также польского аналога электронного названия системы контроля очков Hawk-Eye, используемой в некоторых видах спорта.

📍Сочетание «соколиный глаз» относится к особенности, которой обладают прежде всего хищные птицы, охотящиеся днем: превосходное зрение. В польском языке есть много фразеологических оборотов, имеющих то же значение «очень хорошее зрение, острый, проницательный взгляд», но они относятся к названиям только трех видов птиц. Это: сокол, ястреб и орел. Поэтому мы говорим, что у кого-то соколиное зрение или соколиный глаз, когда он смотрит пронзительно или сверлит своими глазами.

📍Также мы говорим, что у него глаза сокола или орлиный глаз, если он может видеть детали на расстоянии и ничего не упустить. Орлиный глаз или орлиный взгляд — это о том, у кого очень хорошее зрение, кто очень хорошо видит.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „sokole oko”

📍Sokole Oko to imię legendarnego indiańskiego wodza, a także wielu postaci filmowych, telewizyjnych i literackich – w tym przede wszystkim bohatera XIX-wiecznych powieści Jamesa F. Coopera oraz jednego z chłopięcych bohaterów serii „Pan samochodzik” Zbigniewa Nienackiego – jak również polski odpowiednik nazwy elektronicznego systemu kontroli punktów Hawk-Eye, wykorzystywanego w niektórych sportach.

📍Połączenie „sokole oko” nawiązuje do cechy, którą dostrzegamy przede wszystkim u ptaków drapieżnych, polującym za dnia: do znakomitego wzroku. W polszczyźnie frazeologizmów mających to samo znaczenie ‘bardzo dobry wzrok, bystre, przenikliwe spojrzenie’ jest wiele, ale odwołują się one do nazw jedynie trzech gatunków ptaków. Są nimi: sokół, jastrząb i orzeł. Mówimy więc, że ktoś patrzy jastrzębim wzrokiem albo ma jastrzębie spojrzenie, gdy spogląda na nas przenikliwie czy świdruje nas wzrokiem.

📍Mówimy też, że ma jastrzębie oczy albo orli wzrok –lub też orle oczy, gdy już z daleka rozpoznaje szczegóły i nic mu nie umknie. sokole oko lub sokoli wzrok ma ten, kto ma wzrok bardzo dobry, kto świetnie widzi.