Słówko dnia — Skrzynka

Słówko dnia - Skrzynka

Слово дня - Ящик

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «ящик».

☝️ Обычно этим словом называют ящик для хранения каких-то предметов. Однако у него есть ещё значение «почтовый ящик» (и для обычной корреспонденции, и для электронной).

☝️ А знаете ли Вы, что в Польше есть несколько населённых пунктов и озёр с таким названием, а на радиостанциях или в редакциях печатных изданий так называют отделы писем, которые занимаются перепиской с читателями и ответами на их письма?

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „skrzynka”.

☝️ Zwykle tym słowem nazywano pudełka do przechowywania niektórych przedmiotów. Ma jednak również znaczenie „skrzynka pocztowa” (zarówno do korespondencji zwykłej, jak i elektronicznej).

☝️ Czy wiedzą Państwo, że w Polsce jest kilka miejscowości i jezior o tej nazwie, a w rozgłośniach radiowych lub w redakcjach wydawnictw drukowanych tak nazywają się działy, w których są udzielane odpowiedzi na pytania nadsyłane przez słuchaczy albo czytelników?