Słówko dnia — Prenumerata

Słówko dnia - Prenumerata

Слово дня - Подписка

🇷🇺 Сегодняшнее слово дня — «подписка».

🗞🗞🗞 Подписка — это заказ товара у производителя, который обязуется поставлять его нам через равные промежутки времени в течение оговоренного периода времени. Например, мы заказываем годовую подписку на журнал в издательстве, и это издательство присылает нам ее на платной основе каждый месяц (ежемесячно).

🗞🗞🗞 Здесь вы можете бесплатно скачать архивные версии польских журналов (разной тематики) и даже купить электронные версии последних изданий.

🇵🇱 Dzisiejsze słowo dnia to „prenumerata”.

🗞🗞🗞 Prenumerata to zamówienie jakiegoś produktu u producenta, który zobowiązuje się nam to dostarczać w regularnych odstępach przez określony czas. Na przykład zamawiamy w wydawnictwie roczną prenumeratę czasopisma i to wydawnictwo nam je przesyła odpłatnie co miesiąc (miesięcznik).

🗞🗞🗞 Tutaj można pobrać darmowe wersje archiwalne czasopism polskich (różne tematyki), a nawet można kupić wersje elektroniczne najnowszych publikacji