Праздник урожая и хлеба в Калининграде

Праздник урожая и хлеба в Калининграде

Dożynki w Kaliningradzie

Воскресение в Центре межнационального диалога на Московском проспекте было наполнено ароматом хлеба, разнообразных национальных блюд и чудесными мелодиями разных народов, проживающих в Калининградской области, потому что именно здесь Автономия «Полония» организовала ежегодный Праздник урожая, на который пригласила своих друзей разных национальностей.

Польские танцы и азербайджанские песни, якутские мелодии и украинское многоголосие, русские хороводы и литовские мелодии — всё это доставило собравшимся зрителям огромное удовольствия от участия, а игры на основе народных традиций позволили узнать интересные национальные обряды, связанные с окончанием сбора хлеба, овощей и фруктов.

По традиции праздник начался с угощением специально выпеченного хлеба, а завершился большим гулянием за общим столом! Даже приглашенным представителям Министерства по внутренней политике Калининградской области пришлось участвовать в конкурсах!

Благодарим от всего сердца всех участников праздника!

Niedzielne popołudnie w Centrum Dialogu Międzynarodzowego przy Prospekcie Moskiewskim napełnone było aromatem chleba, różnych potraw ludowych i wspaniałymi melodiami różnych narodów zamieszkujących obwód kaliningradzki, bo to właśnie tutaj Autonomia Polaków „Polonia” zorganizowała coroczne Dożynki, na które zaprosiła swoich przyjaciół różnych narodowości.

Tańce polskie i pieśni azerbejdżańskie, melodie jakuckie i wielogłosowość ukraińska, korowody rosyjskie i melodie litewskie – to wszystko sprawiło zgromadzonym widzom ogromną przyjemność, a zabawy oparte na ludowych tradycjach pozwoliły poznać ciekawe narodowe obrzędy związane z zakończeniem zbioru urodzaju — chleba, warzyw i owoców.

Tradycyjnie święto rozpoczęło się poczęstunkiem ze specjalnie upieczonego chleba, a zakończyło wielkim poczęstunkiem przy wspólnym stole! W konkursach wzięli udział nawet zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Polityki Wewnętrznej obwodu kaliningradzkiego!

Z całego serca dziękujemy wszystkim uczestnikom!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad