Праздник Урожая 2023

Праздник Урожая 2023

Dożynki 2023

Каждый год Автономия «Полония» проводит осенний традиционный праздник — Праздник Урожая. В большом зале Центра межнациональных встреч 7 октября собрались представители разных национальностей, в том числе поляки, таджики, украинцы, русские. Каждая национально-культурная организация представила свои национальные блюда из даров осени.

По старой славянской традиции всех гостей организаторы праздника поприветствовали ароматным хлебным караваем. А открыл праздничный концерт своим танцем хореографический ансамбль народного танца «Краса» из Исаковского дома культуры. С приветственным словом выступил представитель Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области В.В. Хитрый.

В праздничной программе также приняли участие вокальные ансамбли украинской автономии «Батькивщина» «Спивы Украины» и «Украина». Польские народные танцы представил фольклорный коллектив «Польска». В конкурсах все участники праздника объединились в команды, чтобы разгадать народные пословицы и поговорки об урожае и разгадать загадки об овощах и фруктах.

Ну а вторая часть праздника, кулинарная, никого не оставила равнодушным, так как на праздничных столах были и тыквенная каша, и пирожки с разными начинками, и компоты, и домашние заготовки, и бигос, и таджикские пироги! Всего и не перечислишь!

Урожай и праздник удались на славу! Спасибо всем участникам и гостям!

Co roku Autonomia Polaków «Polonia» organizuje tradycyjne jesienne święto – Dożynki. 7 października w dużej sali Centrum Spotkań Międzynarodowościowych zebrali się przedstawiciele różnych narodowości, w tym Polacy, Tadżykowie, Ukraińcy i Rosjanie. Każda wspólnota narodowościowo-kulturalna zaprezentowała swoje narodowe potrawy z darów jesieni.

Zgodnie ze starosłowiańską tradycją organizatorzy Dożynek witali wszystkich gości pachnącym chlebem domowym. A choreograficzny zespół tańca ludowego „Krasa” z Isakowskiego Domu Kultury otworzył uroczysty koncert swoim tańcem. Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Municypalnego i Polityki Wewnętrznej obwodu królewieckiego Wasylij Chitry wygłosił przemówienie powitalne.

W uroczystym koncercie wzięły udział także zespoły wokalne ukraińskiej autonomii „Batkiwszczyna”, „Spiwy Ukrainy” i „Ukraina”. Polskie tańce ludowe zaprezentował zespół folklorystyczny „P.O.L.S.K.A”. Podczas konkursów wszyscy uczestnicy Dożynek połączyli się w drużyny, aby odgadywać przysłowia i powiedzenia ludowe o żniwach oraz rozwiązać zagadki dotyczące warzyw i owoców.

Cóż, druga część święta, kulinarna, nie pozostawiła nikogo obojętnym, gdyż na dożynkowych stołach gościły m.in. kasza dyniowa, ciasta z różnymi nadzieniami, kompoty, domowe przetwory, bigos i ciasta tadżyckie! Nie można nawet wymienić wszystkiego!

Dożynki były wspaniałe! Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad