Праздник Польского Языка

Праздник Польского Языка /
Święto Języka Polskiego

23 февраля в офисе Автономии «Полония» шумно отпраздновали Международный День Родного Языка», в рамках которого прошел Конкурс «Международный День Родного Языка: Польский».
4 команды (каждая по 6 человек) напряжённо трудились над разгадыванием интересных лингвистических заданий, которые порой были очень трудными — с помощью шифровальной машинки Цезаря и других ключей следовало разгадать ключевые фразы, решить кроссворды и ребусы, вставить пропущенные выражения в стихотворения и тексты известных польских поэтов, прочитать имена и фамилии известных поляков, названия литературных произведений. И всё это на скорость!
Результаты очень внимательно проверяло почётное жюри — Данута Щенсна — первый преподаватель польского языка в Калининградской области, член Государственной Экзаменационной Комиссии подтверждения знания польского языка, и Екатерина Зубрицкая — преподаватель Полонистики БФУ им. И. Канта.
Почти после двухчасовой работы были оглашены результаты Конкурса, вручены дипломы и награды особо отличившимся в ходе соревнования игрокам.
Результаты Конкурса:
1 место — команда «Капельки» (студенты 2 курса БФУ им. И. Канта), индивидуальная награда — Никита Макаров,
2 место — команда «Мы любим Польский Язык» (Автономия «Полония»), индивидуальная награда — Марина Мигурская,
3 место — команда «Без Названия» (Автономия «Полония»), индивидуальная награда — Александр Дудкин,
4 место — команда «Дружба» (Автономия «Полония»), индивидуальная награда — Всеволод Кондрусов.
Ведущая Конкурса — Елена Рогачикова.
Ассистент жюри — Каролина Мошкина.
Поздравляем всех участников и уже скоро пригласим на новый Конкурс!

23 lutego br. w siedzibie Autonomii Polaków “Polonia” hucznie obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, w ramach którego odbył się Konkurs «Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Kaliningradzie: Polski».
4 drużyny (każda po 6 osób) mocno pracowały nad rozwiązaniem ciekawych zadań językowych, które czasami były bardzo trudne – za pomocą maszyny szyfrującej Cezara i innych kluczy należało odczytać hasła, rozwiązać krzyżówki i rebusy, uzupełnić wiersze oraz teksty znanych polskich poetów, odczytać imiona i nazwiska słynnych Polaków, tytuły szkolnych lektór. I to jeszcze na czas!
Uważnie sprawdzało wszystkie odpowiedzi bardzo zacne Jury — Pani Danuta Szczęsna, pierwsza lektorka języka polskiego w Kaliningradzie, członkini Państwowej Komisji Egzaminacyjnej poświadczania znajomości języka polskiego, i Pani Katarzyna Zubricka, wykładowczyni Wydziału Polonistyki BFU im. I. Kanta. Prawie po 2 godzinach napięcia zostały ogłoszone wyniki, wręczone dyplomy i nagrody książkowe wyróżnionym zawodnikom.
Oto wyniki Konkursu:
I miejsce – Drużyna “Kropelki” (studenci 2go roku BFU im. I. Kanta), wyróżnienie – Nikita Makarow
II miejsce – Drużyna “Kochamy język polski” (Autonomia Polaków “Polonia”), wyróżnienie – Marina Migurskaja
III miejsce – Drużyna “Bez Nazwy ” (Autonomia Polaków “Polonia”), wyróżnienie – Aleksander Dudkin
IV miejsce – Drużyna “Przyjaźń” (Autonomia Polaków “Polonia”), wyróżnienie – Wsewołod Kondrusow
Prowadzący Konkursu – Elena Rogaczykowa
Asystentka Jury – Karolina Moszkina
Gratulujemy uczestnikom i wkrótce zapraszamy na kolejny Konkurs!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad