Поздравление ко Дню России

Поздравление ко Дню России

Życzenia z okazji Święta Rosji

12 июня празднуется День России.

В Калининградской области проживают представители свыше 130 национальностей, в том числе и поляки. Желаем всем здоровья, счастья и благополучия!

Фольклорный коллектив Автономии «Полония» «P.O.L.S.K.A» представляет польский танец «Трояк».

12 czerwca obchodzi się Święto Rosji. W całym obwodzie kaliningradzkim mieszkają przedstawiciele ponad 130 narodowości, w tym Polacy.

Z okazji tego Święta składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności!

Zespół folklorystyczny Autonomii Polaków «P.O.L.S.K.A» przedstawia w swoim wykonaniu taniec «Trojak».