Национальное Чтение 2023

Национальное Чтение 2023

Narodowe Czytanie 2023

9 сентября 2023 года произведение известной польской писательницы Элизы Ожешковой услышали практически во всех уголках мира, где проживают поляки. Конгресс поляков в России и Автономия «Полония» в Калининграде организовали Чтения в России. В этом году в Национальном чтении приняли участие поляки из городов России (Москва, Санкт-Петербург, Кострома, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Пятигорск) и Польши (Варшава, Слубице, Познань, Гданьск). В Калининграде чтения начались с краткой презентации творчества писательницы. Благодарим организаторов за прекрасный праздник польского языка и литературы, а всех участников за любовь к творчеству Е. Ожешковой!

9 września 2023 r. utwór słynnej polskiej pisarki Elizy Orzeszkowej zabrzmiał niemal we wszystkich zakątkach świata, w których mieszkają Polacy. Kongres Polaków w Rosji i Autonomia Polaków „Polonia” w Królewcu przedstawiają Czytania w Rosji. W tym roku w Narodowym Czytaniu wzięli udział Polacy z rosyjskich miast (Moskwa, Petersburg, Kostroma, Irkuck, Jekaterynburg, Nowosybyrsk, Piatigorsk) i Polski (Warszawa, Słubice, Poznań, Gdańsk). W Królewcu Czytania rozpoczęły się krótką prezentacją twórczości pisarki. Dziękujemy organizatorom za cudowne święto języka i literatury polskiej, a wszystkim uczestnikom za miłość do twórczości E. Orzeszkowej!

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad