Лодзь — город муралов

Лодзь - город муралов

Łódź. Miasto murali

Муралы со времен ПНР украшали лодзинские промышленные предприятия и были одной из самых интересных форм рекламы. Сегодняшние муралы чаще представляют собой исключительно эффект художественных выражений, однако типично коммерческих тоже не хватает. Речь идет о росписях, которые в Лодзи создаются лучшими широкоформатными творцами со всего мира и, без сомнения, являются одним из самых интересных отличий города. Стены многих лодзинских зданий украшены муралами, тем самым создавая самую большую в польском городе внешнюю галерею.

В настоящее время она состоит из более чем 35 гигантских картин, созданных ведущими уличными художниками из Бразилии, Австралии, Чили, Испании, Португалии, Китая, Германии, Франции, России, Бельгии и Польши. Муралы создают оригинальный художественный маршрут, доступный для всех местных жителей и туристов.

Благодаря муралам Лодзь перестала ассоциироваться с серым городом и стала обогащаться новыми произведениями искусства в городском пространстве. Фонд Urban Forms, который следил за созданием росписей, является единственным польским партнером Google, который представил свои коллекции городского искусства в рамках проекта Street Art Project. Его происхождение восходит к 2010 году, когда появились первые муралы галереи Urban Forms. Теперь, когда город уже усеян ими, организуются экскурсии по следам лодзинских муралов и ежегодный фестиваль муралов.

О лодзинских росписях писали СМИ по всему миру. В 2013 году американская станция CNN транслировала специальный материал, посвященный им. Из-за муралов, американский HUFFINGTON POST в 2014 году по-прежнему носит название «The artsiest city»

Te z czasów PRL zdobiły łódzkie zakłady przemysłowe i były jedną z ciekawszych form reklamowych. Dzisiejsze częściej stanowią wyłącznie efekt artystycznych ekspresji, jednak tych typowo komercyjnych również nie brakuje. Mowa o muralach, które w Łodzi tworzone są przez najlepszych wielkoformatowych twórców z całego świata i bez wątpienia stanowią jedną z ciekawszych wyróżników miasta. Ściany wielu łódzkich budynków zdobią murale, tworząc tym samym największą w Polsce zewnętrzną galerię miejską.

W chwili obecnej składa się z ponad 35 gigantycznych malowideł stworzonych przez czołowych street artystów z Brazylii, Australii, Chile, Hiszpanii, Portugalii, Chin, Niemiec, Francji, Rosji, Belgii oraz Polski. Tworzą one oryginalny szlak artystyczny dostępny dla wszystkich mieszkańców i turystów.

Dzięki muralom Łódź przestała kojarzyć się z szarym miastem, a zaczęła być wzbogacana o kolejne dzieła sztuki w przestrzeni miejskiej. Fundacja Urban Forms, która czuwała nad powstawaniem murali jest jedynym Polskim partnerem Google, który zaprezentował swoje kolekcje sztuki miejskiej w ramach projektu Street Art Project. Jej początki sięgają roku 2010, kiedy to pojawiły się pierwsze murale Galerii Urban Forms. Teraz kiedy miasto jest już usiane muralami, organizowane są wycieczki śladami łódzkich murali oraz coroczny Festiwal Murali.

O łódzkich muralach pisały media na całym świecie. W 2013 roku amerykańska stacja CNN wyemitowała specjalny materiał im poświęcony. Ze względu na murale, amerykański HUFFINGTON POST w 2014 roku nadał Łodzi tytuł „The artsiest city”.

Мария Ляхова / Mariia Liakhova