Культура здоровья в Польше и России: остеопороз — ревматолог объясняет

Культура здоровья в Польше и России: остеопороз - ревматолог объясняет

Kultura zdrowia w Polsce i w Rosji: osteoporoza - reumatolog wyjaśnia

11 июня в Автономии «Полония» состоялась встреча с врачом-ревматологом Н.Е. Лучковой на тему здоровья из цикла ,,Культура здоровья в Польше и России. Ревматолог объясняет». На этот раз участники поговорили об остеопорозе, о причинах и факторах риска его развития, как диагностировать и чем лечить это заболевание. Участники и лектор обсудили вопросы профилактики остеопороза у мужчин и женщин — правильное питание, витамины и медикаменты, физические нагрузки, упражнения лечебной физкультуры, рекомендованные известными польскими и российскими диетологами и реабилитологами, посмотрели видеомастер-класс по оздоровительным упражнениями на польском языке. Все участники с нетерпением будут ждать следующих встреч в подобном формате.

11 czerwca w Polonii odbyło się kolejne spotkanie z reumatologiem N.E. Łuczkową na temat zdrowia z cyklu «Kultura zdrowotna w Polsce i Rosji: reumatolog wyjaśnia». Tym razem uczestnicy rozmawiali o osteoporozie, jej przyczynach i czynnikach ryzyka, sposobach diagnozowania i leczenia choroby. Uczestnicy i wykładowca omówili profilaktykę osteoporozy u mężczyzn i kobiet — prawidłowe odżywianie, witaminy i leki, ćwiczenia fizyczne i fizykoterapię zalecane przez znanych polskich i rosyjskich dietetyków i terapeutów rehabilitacyjnych, obejrzeli wideo-warsztat na temat ćwiczeń poprawiających zdrowie w języku polskim i wszyscy uczestnicy z niecierpliwością czekają na przyszłe spotkania w tym formacie.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad