„Jestem Polakiem i jestem z tego dumny”


19 kwietnia 2015 o godz. 12.00 odbędzie się w Kaliningradzie XI Coroczny Konkurs recytatorski „Jestem Polakiem i jestem z tego dumny” (dla dzieci, młodzieży i dorosłych).
Konkurs odbędzie się w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie.
Przyjmujemy zgłoszenia do udziału do 07 kwietnia 2015 drogą emailową ([email protected]). W zgłoszeniu należy podać informację, dotyczącą tożsamości uczestnika (imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania, nazwę organizacji polonijnej/szkoły, email, telefon kontaktowy, nazwę utworu konkursowego). Jeden uczestnik może zaprezentować tylko 1 wiersz (maks. 5 min).
Temat – dowolny. Teksty zgłaszanych utworów nie mogą zawierać treści wulgarnych, nieprzyzwoitych lub propagujących przemoc, rasizm, agresję słowną, gdyż nie zostaną dopuszczone do konkursu.
Dodatkowe informacje: +79114679597 (Swetłana), +79114984309 (Marina)
_______________________________________________________________
Приглашаем всех желающих к участию в традиционном ежегодном XI поэтическом конкурсе «JESTEM POLAKIEM I JESTEM Z TEGO DUMNY!» (Я — поляк и этим горжусь!), который начнется 19.04.2015 в 12.00!
Дата и время — 19.04.2015 с 12.00.
Место проведения – Генеральное Консульство РП в Калининграде (ул. Каштановая аллея, , Калининград).
Каждый участник должен продекламировать наизусть 1 (одно) стихотворение польского автора на польском языке.
Возраст участников — от 3 до бесконечности.
Тематика — любая. Не допускаются произведения, содержащие ненормативную лексику, а также оскорбительные выражения любого плана, стихотворения, пропагандирующие агрессию, расизм и дискриминацию.
Длительность выступления одного конкурсанта не должна превышать 5 минут.
К участию в конкурсе допускаются конкурсанты, прошедшие предварительную регистрацию, выслав заявку по форме (см ниже) не позднее 07 апреля 2015 (включительно) на email:[email protected]
Дополнительная информация по тел. +79114679597 (Светлана), +79114984309 (Марина)