День Полонии в Калининграде: Игра «Что? Где? Когда? О культуре и традициях»

День Полонии в Калининграде: Игра «Что? Где? Когда? О культуре и традициях»

Dzień Polonii w Kaliningradzie: Gra „Co? Gdzie? Kiedy? O kulturze i tradycjach”

Сегодня, в День Полонии, 02.05.2022, в Центре межнационального сотрудничества прошла игра «Что? Где? Когда? О культуре и традициях» с участием 7 команд (по 6 человек) из Калининграда и Ярославля. 20 интересных вопросов о Польше из области истории, культуры, кулинарии, традиций, литературы, кино и музыки вызвали бурные дискуссии в поисках правильного ответа.

Во время музыкальных пауз выступили: фольклорный ансамбль «Польские Цветы» под руководством Людмилы Широченковой (Ярославль) и Елена Рогачикова (группа «P.O.L.S.K.A», Калининград).

По окончании игры участники все вместе спели народную песню «Шла девушка». А после вручения дипломов в Калининграде всех собравшихся пригласили на фасоль по-бретоньски по семейному рецепту семьи Савицких-Буткевичей.

Автор вопросов и ведущая: Елена Рогачикова, Председатель Польской Национально-Культурной Автономия «Полония»
Организатор игры: Польская Национально-Культурная Автономия «Полония» (г. Калининград).

Dzisiaj, w Dzień Polonii, 02.05.2022, W Centrum międzynarodowościowego porozumienia w Kaliningradzie odbyła się Gra «Co? Gdzie? Kiedy? O kulturze i tradycjach» z udziałem 7 drużyn (każda po 6 osób) z Kaliningradu i Jarosławla. 20 ciekawych pytań o Polsce z zakresu historii, kultury, kulinarii, tradycji, literatury, kina i muzyki wywoływały gorące dyskusje w poszukiwaniu dobrej odpowiedzi.

W trakcie Przerw Muzycznych wystąpił zespół «Polskie Kwiaty» pod kierownictwem Ludmiły Szyroczenkowej (Jarosławl) i Elena Rogaczykowa (zespół «P.O.L.S.K.A», Kaliningrad).

Po zakończeniu gry wszyscy razem jeszcze raz zaśpiewali ludową piosenkę «Szła dzieweczka». A po wręczeniu dyplomów w Kaliningradzie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na fasolkę po bretońsku według rodzinnego przepisu rodziny Sawickich-Butkiewicz.

Autor pytań i prowadząca gry: Elena Rogaczykowa, Prezes Autonomii Polaków „Polonia”
Organizator Gry: Autonomia Polaków «Polonia» (Kaliningrad)

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad