Праздничные традиции Польши

1. Co albo kto według przesądów zapewnia domowi i mieszkającej w nim rodzinie szczęśliwy rok? /
Что или кто по поверью гарантирует дому и проживающей в нём семье счастливый год?

2. Kolację wigilijną, która w polskiej tradycji jest postną, rozpoczyna modlitwa i czytanie fragmentu Ewangelii wg... /
Ужин Сочельника, который по польским традициям постный, начинается с молитвы и чтения фрагмента Евангелия от …

3. Co jest symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa podczas świętowania? /
Что символически предназначено для непрошенного гостя во время празднования?

4. Ten zwyczaj narodził się w Holandii, ale doszedł też do Polski. W wieczór wigilijny przed wejściem do każdego domu ustawiano ... /
Эта традиция появилась в Нидерландах, но стала популярной и в Польше. Вечером в Сочельник у входа в каждый дом ставили …

5. Co według polskich tradycji pozwala wyobrazić sobie miejsce narodzenia Jezusa? /
Что согласно польским традициям позволяет представить себе место рождения Иисуса?

6. Co się dekoruje w dniu, w którym wspominano pierwszych rodziców: Adama i Ewę? /
Что украшается в день, когда вспоминаются первые родители: Адам и Ева?

7. Tradycją, w którą zaangażowani są wszyscy uczestnicy wieczerzy wigilijnej, jest ... /
Традицией, в которой участвуют все приглашенные на ужин Сочельника, является …

Добавить комментарий