20 интересных фактов о бигосе

1. В XVII – XVIII веках какое из перечисленных сочетаний продуктов добавляли в бигос? /
W XVII-XVIII wieku, która z wymienionych kombinacji produktów została dodana do bigosu?

2. Какой ингредиент стали добавлять в бигос только в XVIII веке? /
Jaki składnik zaczęto dodawać do bigosu dopiero w XVIII wieku?

3. В каком веке бигос приобрел нынешнюю форму? /
W jakim wieku bigos przybrał obecną formę?

4. В каком веке ещё выходили книги, в которых рецепт бигоса не содержал капусту? /
W jakim wieku pojawiły się książki, w których przepis na bigos nie zawierał kapusty?

5. От какого слова, скорее всего, происходит слово «бигос», и что оно означает? /
Od którego najprawdopodobniej pochodzi słowo bigos i co to znaczy?

6. По какой причине в бигосе появилась квашеная капуста? /
Z jakiego powodu kapusta kiszona pojawiła się w bigosie?

7. В XIX веке бигос подавали перед каким блюдом? /
W XIX wieku bigos podawano przed jakim daniem?

8. Бигос употребляли на завтрак или нет? /
Bigos spożywany na śniadanie czy nie?

9. Что влияет на конечный характер блюда? /
Co wpływa na ostateczny charakter potrawy?

10. Зачем в бигос добавляют свежую капусту? /
Dlaczego do bigosu dodaje się świeżą kapustę?

11. Что является основой приготовления бигоса? /
Jaka jest podstawa przygotowania bigosu?

12. Можно ли замораживать бигос? /
Czy bigos można zamrozić?

13. Добавляют ли в бигос колбасы и грибы? /
Czy do bigosu dodaje się kiełbaski i grzyby?

14. Можно ли использовать алкогольные напитки при приготовлении бигоса? Если да, то какие? /
Czy podczas przygotowywania bigosu można stosować napoje alkoholowe? Jeśli tak, to które?

15. Что добавляют в Литовский бигос? /
Jaki dodatek ma litewski bigos w swoim składzie?

16. В какой стране добавляют сало в бигос? /
W jakim kraju dodaje się smalec do bigosu?

17. В какой стране бигос приправлен большим количеством острого перца и сливок? /
W jakim kraju bigos jest przyprawiony dużą ilością ostrej papryki i śmietany?

18. Что такое „bigos z wiwatem”? /
Co to jest "bigos z wiwatem"?

19. В каком произведении Адама Мицкевича имеется подробное описание бигоса? /
W jakim dziele Adama Mickiewicza znajduje się szczegółowy opis bigosa?

20. В последние годы модным стал вегетарианский бигос. Какие его особенности? /
W ostatnich latach wegetariański bigos stał się modny. Jakie są jego cechy?

Добавить комментарий