Знакомьтесь, Польша. 1

1. Какая граница никогда не существовала в реальности?
Której granicy nigdy nie było w rzeczywistości?

2. Символом какого национального парка Польши являются Три Короны?
Synbolem jako Parku Narodowego Polski są Trzy Korony?

3. Что не относится к национальному достоянию Польши?
Co nie należy do dziedzictwa narodowego Polski?

4. Продолжите народную польскую поговорку: «Чтобы суп Фляки был хорошим, он должен быть …..»
Proszę kontynuować przysłowie ludowe: „Aby flaki były dobre, powinny być .....”

5. В каком году Ягеллонский университет стал называться «Ягеллонским университетом»?
W którym roku Uniwersytet Jagielloński otrzymał nazwę „Jagielloński”?

6. Кто был в числе выпускников Краковской Академии?
Kto wśród tych osób został absolwentem Akademii Krakowskiej?

7. Кто концертировал в знаменитом Помпейском зале Президентской резиденции Бельведер в Варшаве?
Kto koncertował w znanej Sali Pompejańskiej Rezydencji Prezydenta Belweder w Warszawie?

8. Что является обязательными ингредиентами краковского обважанка?
Co należy do obowiązkowych składników krakowskiego obwarzanka?

9. Обычай поедания пончиков в Жирный Четверг в польских деревнях появился
Tradycja jedzenia pączków w Tłusty Czwartek w polskich wsiach pojawiła się

10. Когда в Польше появились воеводства?
Kiedy Polska została podzielona na województwa?

Добавить комментарий