Жирный четверг / Tłusty Czwartek

Откуда взялся Жирный четверг? /
Skąd się wziął Tłusty czwartek?

Сегодня в офисе Автономии «Полония» весело празднуется Жирный Четверг! Пончики, блинчики, хворост! Ну и вкуснотища!

A w siedzibie Autonomii Polaków «Polonia» dzisiaj wesoło obchodzono Tłusty Czwartek! Pączki, placki, faworki! Ale pycha!

В жирный четверг стоит съесть хотя бы один пончик и рассказать ребенку о традициях, связанных с этим праздником. Не все в этот день едят пончики. Некоторые жарят фаворки, называемые в некоторых районах польским хворостом.

Жирный четверг не имеет конкретной даты. Это означает, что он зависит от того, когда выпадает Пасха. Жирный четверг предшествует масленице и, кстати, в этот четверг можно, и даже нужно, наесться досыта. Говорят, те, кто в этот день съест хоть один пончик, могут рассчитывать на удачу.

В 2021 году жирный четверг приходится на 11 февраля. Уже в Древнем Риме бурно отмечали время между зимой и весной. Плясали, ели жирно и пили до упаду. Также и в христианской культуре за несколько дней до Великого поста веселились и объедались, а слово «жирный»характеризовало большинство блюд, так как надо было досыта перекусить, чтобы собраться с силами перед сорокадневным постом. Истоки Толстого четверга в Польше восходят к XVI веку.

W tłusty czwartek warto zjeść choć jednego pączka, a przy okazji opowiedzieć dziecku o tradycjach kojarzonych z tym świętem, bo nie wszyscy tego dnia jedzą pączki. Niektórzy smażą faworki, zwane w niektórych rejonach Polski chrustem.

Tłusty czwartek jest świętem ruchomym. To oznacza, że dzień, kiedy objadamy się pączkami, zależy od tego, kiedy wypada Wielkanoc. Pewne jest, że tłusty czwartek poprzedza ostatki i Środę Popielcową, wypada w czwartek i można wtedy, a nawet trzeba, najeść się do syta. Podobno ci, co tego dnia zjedzą choć jednego pączka, mogą liczyć na szczęście.

W 2021 roku Tłusty czwartek przypada 11 lutego. Już w starożytnym Rzymie hucznie świętowano czas pomiędzy zimą a wiosną. Hucznie, czyli tańcząc, jedząc tłusto i pijąc do upadłego. Również w kulturze chrześcijańskiej kilka dni przed Wielkim Postem bawiono się i objadano, a słowo „tłuste’’ charakteryzowało większość potraw – trzeba było najeść się do syta, by pożegnać karnawał i zebrać siły przed czterdziestodniowym postem. Początki tłustego czwartku w Polsce sięgają XVI wieku.

Предлагаем пройти викторину «Жирный четверг, необычные факты» и узнать много интересного про этот праздник.

Zdjęcia: Polonia Kaliningrad