Zapraszamy wszystkich chętnych

Zapraszamy wszystkich chętnych na zorganizowane przez Autonomię «Polonia» Polonijne Dni Dwujęzyczności w Kaliningradzie:
15.10.2016 — od 12.00 do 16.00 — Warsztaty dla dzieci i młodzieży w Sobotniej szkole Autonomii Polaków «Polonia» pt. «Mamo, już umiem czytac po polsku!»
16.10.2016 (Dolna Sala Parafii Św. Adalberta w Kaliningradzie przy ul. A. Niewskiego, 78B)
W programie —
o godz. 15.00 — otwarcie wystawy książek polskich autorów
o godz. 15.15 — spotkanie rodzinne «Dwujęzyczność w rodzinie: wady i zalety»
o godz. 16.00 — konkurs «Ach, ten język polski!»
o godz. 16.30 — I Regionalne Polonijne Mistrzostwa łamańców językowych
Wstęp wolny.

Приглашаем всех желающих на организованные Автономией «Полония» Полонийные Дни Двуязычности в Калининграде:
15.10.2016 — с 12.00 по 16.00 — Занятия для детей и молодёжи в Субботней школе Автономии «Полония» — «Мама, я уже умею читать по-польски!»
16.10.2016 (Нижний Зал Прихода Св. Адальберта, Калининград, ул. А. Невского, 78B)
В программе —
15.00 — открытие выставки книг польских авторов
15.15 — семейная встреча «Двуязычие в семье: недостатки и преимущества»
16.00 — конкурс «Ах, этот польский язык!»
16.30 — I Региональный Полонийный Чемпионат скороговорок
Вход свободный.

page2