Юлиан Тувим «Письмо ко всем детям»

Юлиан Тувим
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу»/
Julian Tuwim «List do dzieci»

1 июня мы отметили замечательный праздник — Международный день защиты детей. Сегодня в нашем цикле «Читаем детям» предлагаем вниманию наших дорогих ребят еще одно стихотворение поэта, уже не раз гостившего на нашей Детской страничке, Юлиана Тувима. Приглашаем послушать его «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу»

Юлиан Тувим (1894 – 1953) — это один из любимейших поэтов поляков с самого детства. Тувим умел поймать звук польских слов и превратить его в краску, которая рисует и локомотив, и песенку соловья.
Тувим интересовался историей польской культуры и литературы, перевел произведения русской литературы.

1 czerwca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. W związku z tym dziśaj w ramach poetyckiego Cyklu „Czytamy dzieciom” chcemy zaproponować naszym kochanym urwisom jeszcze jeden wiersz Juliana Tuwima, polskiego poety, którego już nie raz gościliśmy na naszej stronie. Zapraszamy do posłuchania jego „Listy do dzieci”.

Julian Tuwim (1894 – 1953) jest jednym z najbardziej ulubionych poetów dla Polaków od dzieciństwa. Tuwim potrafi złapać dźwięk polskich słów i przekształcić go w farbę, która maluje i lokomotywę, i pieśń słowika.
Tuwim bardzo interesował się historią polskiej literatury i kultury, tłumaczył dzieła literatury rosyjskiej.

Julian Tuwim «List do dzieci»

Drogie dzieci! W tym liściku
O jedno was proszę:
Żebyście się co dzień myły,
Bo brudnych nie znoszę.

Czy pod studnią, czy na misce,
W rzece, czy w sadzawce —
Ale myć się! Bo przyjadę
I sam wszystko sprawdzę!

Myć się, dzieci, myć do czysta,
Chłopcy i dziewczynki,
Bo inaczej powiem, żeście
Nie dzieci, lecz świnki!

Trzeć się mydłem, gąbką, szczotką,
W misce, w nurtach rzeczki!
Bądźcie czyste!

Z poważaniem
Autor tej książeczki

Юлиан Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу»

Дорогие мои дети!
Я пишу вам письмецо:
Я прошу вас, мойте чаще
Ваши руки и лицо.

Всё равно какой водою:
Кипячёной, ключевой,
Из реки, иль из колодца,
Или просто дождевой!

Нужно мыться непременно
Утром, вечером и днём —
Перед каждою едою,
После сна и перед сном!

Тритесь губкой и мочалкой,
Потерпите — не беда!
И чернила, и варенье
Смоют мыло и вода.

Дорогие мои дети!
Очень, очень вас прошу:
Мойтесь чище, мойтесь чаще —
Я грязнуль не выношу.

Не подам руки грязнулям,
Не поеду в гости к ним!
Сам я моюсь очень часто.
До свиданья!
Ваш Тувим.

Перевод Сергея Михалкова