W dniach 5-6 kwietnia odbędzie się egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego.

W dniach 5-6 kwietnia 2014 roku w Kaliningradzie po raz pierwszy odbędzie się państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego

Wychodząc naprzeciw inicjatywie Bałtyckiego Uniwersytetu imienia Immanuela  Kanta, Państwowa Komisja  Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na swoim posiedzeniu podjęła decyzję o przeprowadzeniu egzaminu dla kandydatów z sąsiadującą z Polską częścią Federacji Rosyjskiej, na bazie Centrum Międzynardowej Certyfiakcji Językowej przy BUF im. I. Kanta w dniach 5-6 kwietnia 2014 roku.

Egzamin certyfikatowy odbędzie się przy wsparciu organizacyjnym ze strony Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.

W ciągu ostatnich kilku lat w związku z aktywizacją kontaktów gospodarczych i kulturalnych obwodu kaliningradzkiego z Polską, w regionie rośnie zainteresowanie nauką języka polskiego zarówno wśród biznesmenów jak i absolwentów szkół wyższych i średnich, planujących studia w Polsce.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z możliwości udokumentowania stopnia swej biegłości w języku polskim. Zdając pozytywnie egzamin certyfikatowy, kadydaci uzyskują możliwość otrzymania świadectwa, które jest jedynym uznawanym w Polsce dokumentem państwowym, poświadczającym stopień znajomości języka polskiego przez obcokrajowca.

Egzamin na bazie BUF im. I Kanta przeprowadzi Państwowa Komisja  Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, która w tym celu przybędzie do Kaliningradu.

Do egzaminu mogą przystąpić wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy stale zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.

Obecnie egzamin certyfikatowy z języka polskiego jest organizowany na trzech poziomach:

  • poziom podstawowy (B1) – 60 €
  • poziom średni (B2) – 80 €
  • poziom zaawansowany (C2) – 100 €

Po otrzymaniu wiadomości o pomyślnie zdanym egzaminie20 € za certyfikat.

Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie B1 i B2 mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 16 lat, a na poziomie C2 – 18 lat

Kompletną informację nt. formy i zasad przeprowadzania egzaminu pisemnego i ustnego, sposobu i wielkości opłaty egzaminu oraz wskazówki do  przygotowania się do egzaminu, wzory zadań egzaminacyjnych i  zbiory ćwiczeń zdający znajdzie na stronie PKPZJPjO  http://certyfikatpolski.pl/index.php/pl

 

Kandydaci planujący przystąpić do egzaminu w dniach 5-6 kwietnia br. w Kaliningradzie powinni:

1) przesłać zgłoszenie do Centrum Międzynardowej Certyfiakcji Językowej przy BUF im. I. Kanta pod adres [email protected]

W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko zdającego, telefon, wiek oraz poziom planowanego egzaminu. W temacie maila proszę napisać: Сертификационный экзамен по польскому языку. Osoba do kontaktu w Centrum Międzynardowej Certyfiakcji Językowej – pani dr Larysa Kołobkowa (tel. +7 952 791 0569, [email protected])

 

2) wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie PKPZJPjO. Rejestracja kandydatów odbywa się drogą elektroniczną, faxem lub pocztą. Zgłoszenie pismem odręcznym prosimy wypełnić czytelnie. http://certyfikatpolski.pl/index.php/pl

3) opłacić egzamin do dnia 5 marca 2014 r. Proszę o kontakt z panią Larysą Kołobkową przed dokonaniem opłaty. (Tel. +7 952 791 0569, [email protected])

 

Dnia 1 marca 2014 r. w Centrum Międzynardowej Certyfiakcji Językowej przy BUF im. I. Kanta odbędzie się konsultacja dot. egzaminu certyfikatowego, którą prowadzić będzie pani Danuta Szczęsna — pracownik sekretariatu Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Dokładna godzina i numer sali, w której odbędzie się konsultacje, zostaną podane w późniejszym terminie.

Proszę śledzić informacje na stronie Uniwersytetu Kanta http://www.kantiana.ru/