Выставка художников «Полонии» «Музыка красок»

Выставка художников "Полонии" "Музыка красок"/
Wernisaż artystów Autonomii Polaków „Polonia” „Muzyka kolorów”

Приглашаем на выставку художников «Полонии» «Музыка красок». Открытие состоится 19 мая в 14 часов по адресу Пугачева, 26а Дом Дружбы. На выставке будут представлены работы художников нашей организации.

Zapraszamy na wernisaż artystów Autonomii Polaków „Polonia” pt. „Muzyka kolorów”. Otwarcie odbędzie się 19 maja o godzinie 14.00 w Domu Przyjaźni przy ulicy Pugaczowa 26a. Na wernisażu zostaną zaprezentowane prace artystów polonijnych.