Владислав Белза «Кто ты? Маленький поляк!»

Владислав Белза «Кто ты? Маленький поляк!»/
Władysław Bełza «Kto ty jesteś? Polak mały!»

Сегодня мы хотим представить вам стихотворение Владислава Белзы «Кто ты? Маленький поляк!» в исполнении учеников 2 класса Субботней школы Автономии «Полония».

Владислав Белза / Władysław Bełza (17 октября 1847- 29 января 1913) — польский поэт-неоромантик, писатель, организатор культурно-образовательной жизни Польши.
Патриотическое стихотворение «Кто ты? Маленький поляк!» Владислава Белзы — одно из самых известных произведений автора. Это стихотворение, написанное в 1900 году, было посвящено племяннику автора — 5-летнему крестнику Людвику Вольскому.
Миллионы поляков читают наизусть это произведение, вот и мы, ученики 2 класса Субботней школы Автономии «Полония» в Калининграде, попробовали свои силы и постарались прочесть его для вас.

Dziś chcemy przedstawić Państwu wiersz Władyslawa Bełzy «Kto ty jesteś? Polak mały!», w wykonaniu uczniów 2 klasy Szkoły Sobotniej Autonomii Polaków „Polonia”.

Patriotyczny wiersz pt. Kto ty jesteś? Polak mały! polskiego poety Władyslawa Bełzy jest jednym z najbardziej znanych jego utworów. Ten wiersz został napisany w 1900 roku i był poświęcony siostrzeńcowi autora — jego 5-letniemu chrześniakowi Ludwikowi Wolskiemu.
Miliony Polaków zapamiętują ten twor, oto my — uczniowie 2 klasy Sobotniej Szkoły Autonomii Polaków «Polonia» w Kaliningradzie spróbowali swoich sił w recytacji wiersza dla Państwa.

Читают ученики 2 класса Субботней школы Автономии «Полония»

Władysław Bełza
«Kto ty jesteś? Polak mały!»

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.

— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.

— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.

— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.

— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.

— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę!

— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.

— Coś jej winien?
— Oddać życie.

Владислав Белза
«Кто ты? Маленький поляк!»

— Кто ты?
— Маленький поляк.

— Каков твой знак?
— Белый орёл.

— Где ты живёшь?
— Среди своих.

— В какой стране?
— На польской земле.

— Что это за земля?
— Моя Родина

— Чем получена?
— Кровью и шрамами.

— Любишь ли ты её?
— Искренне люблю.

— А во что веришь?
— В Польшу верю!

— Кто ты для неё?
— Благодарный ребёнок.

— Что ты должен сделать ради неё?
— Отдать жизнь.